rokettube porno
Branch of Social Pathology | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Branch of Social Pathology

Sekcia sociálnej patológie

Vedúci sekcie: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc., Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína – Filozofa v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, e-mail: p.ondrejkovic37@gmail.com

Do pozornosti

• Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánkuprihlášku.

Z konferencie sekcií sociálnej patológie slovenskej a českej sociologickej spoločnosti, konanej v októbri 2012 vyšiel zborník pod názvom „Sociálna patológia optikou sociologického skúmania“ (Bratislava: Stimul 2013).
Prístup k elektronickej publikácii zborníka nájdete na stránke: http://stella.uniba.sk/texty/Zbornik_Soc_deviacie-2013.pdf.

• Zborník z konferencie s  názvom „Sociálna patológia optikou sociologického skúmania“ na stiahnutie tu

Oznamy o podujatiach

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Sekcia sociálnej patológie SSS pri SAV pripravuje kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch, spojený s prezentáciou najnovších slovenských publikácií k uvedenej problematike. Na kolokviu odznejú i práce študentov sociológie.
Na príprave sa bude podieľať i Slovenská spoločnosť pre kriminológiu.
Seminár sa uskutoční v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2012
Zodpovedá: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
Miesto a čas: ŠD Nitra, Slančíkovej 1, 03.05. 2012,  miestnosť B-107, 9,30 h

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik