rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV http://www.sociologia.eu.sk www.sociologia.eu.sk Thu, 11 Jul 2024 08:33:42 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.1 DO POZORNOSTI http://www.sociologia.eu.sk/?p=420 http://www.sociologia.eu.sk/?p=420#comments Tue, 15 Feb 2011 12:32:49 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=420 Pichna foto11. slovenské a české sociologické dni 10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť Hlavná téma: SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI Hlavná stránka konferencie – nájdete tu. Harmonogram organizačných krokov: 1. Výzva  na podávanie [...]]]>

11. slovenské a české sociologické dni

10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť

Hlavná téma:

SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI

Hlavná stránka konferencie – nájdete tu.

Harmonogram organizačných krokov:

1. Výzva  na podávanie návrhov tém sekcií konferencie. Termín: 15. september 2023.   Zoznam sekcií nájdete tu.

2. Výzva na návrhy abstraktov príspevkov  (vyhlásenie 15. november 2023, termín uzavretia bol predĺžený do 15. apríla 2024) .  Zasielanie návrhov je uzavreté.

3. Informovanie  o prijatí príspevku   (do 30. apríla 2024)

4. Zverejnenie programu konferencie  a knihy abstraktov príspevkov ( do 15. júna 2024) : Tu nájdete Program konferencieKnihu abstraktov pozvaných prednášok a  akceptovaných príspevkov do sekcií konferencie.

Tešíme sa na stretnutie!

****

24. apríla 2024 sme si pripomenuli 60. výročie založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti  výbor spoločnosti v spolupráci so sekciami usporiadal 24. apríla 2024 diskusný seminár -
stretnutie sociológov, ktorých výskumné a organizačné aktivity spolutvárali  slovenskú sociológiu a jej organizáciu v prvých troch dekádach fungovania,  s výskumníkmi, ktorí sa usilujú o rekonštrukciu a zachovanie pamäte našej vedeckej spoločnosti a disciplíny.

Miesto:  Úrad SAV, Štefánikova č. 49 Bratislava, miestnosť č. 119 (prízemie)

začiatok: 9:00; ukončenie:  15:00

Program podujatia nájdete tu.  Informáciu o priebehu podujatia nájdete tu.

Informáciu o pôsobení významnej, žiaľ už zaniknuvšej,  sekcie sociológie bývania a urbanizácie SSS pri SAV pre vás spracovali  jej dlhoroční vedúci a nájdete ju tu.

****

Zborník z konferencie sekcie sociologickej teórie, sekcie kultúry a sekcie sociológie zdravotníctva

Umelá inteligencia – sociálne a etické problémy si môžete stiahnuť tu.

]]> http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=420 0 SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia http://www.sociologia.eu.sk/?p=74 http://www.sociologia.eu.sk/?p=74#comments Thu, 30 Dec 2010 16:25:21 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=74 UPOZORNENIE  členom a členkám SSS pri SAV! Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa bude konať 16. októbra 2024 v priestoroch ÚSV SAV na Klemensovej č. 19 v Bratislave. Jeho kľúčovými bodmi budú voľby výboru pre ďalšie funkčné obdobie  a schvaľovanie návrhu novely Stanov spoločnosti. Od 8. júla do 2. 9.  2024 bude možné [...]]]> UPOZORNENIE  členom a členkám SSS pri SAV!

Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa bude konať 16. októbra 2024 v priestoroch ÚSV SAV na Klemensovej č. 19 v Bratislave. Jeho kľúčovými bodmi budú voľby výboru pre ďalšie funkčné obdobie  a schvaľovanie návrhu novely Stanov spoločnosti. Od 8. júla do 2. 9.  2024 bude možné zasielať  tajomníčke a predsedníčke spoločnosti pripomienky k návrhu úprav Stanov, ktoré schválil výbor SSS pri SAV (v niektorých prípadoch alternatívne) na svojom zasadnutí 25. 6. 2024.

V súlade s mnohoročnou tradíciou formovať kandidátku nového výboru na základe návrhov od členstva spoločnosti rovnakom období  očakávame vaše návrhy kandidátok a kandidátov do výboru pre nasledujúce funkčné obdobie.Ďalšie plánované podujatia schválené výborom SSS pri SAV dňa 24. 1. 2024

Názov akcie Organizátor Termín/miesto
Kreatívny priemysel ako kultúra? Sekcia sociológie kultúry Máj 2024
Letná škola vojenskej sociológie Sekcia sociológie armády ; MO SR 27. a 28. 8. Modra Piesok,
Vydanie konferenčného zborníka AI Sekcia sociologickej teórie 2024
Rôzne dimenzie skúmania prípadu v spoločenských vedách (workshop) Východoslovenská pobočka Jeseň  2024 Košice Teologická fakulta
Metodologické otázky medzinárodných porovnaní“ Sekcia metodológie Jeseň 2024
Zdravie a zdravotníctvo v interdisciplinárnom dialógu. Cyklus prednášok.“ Sekcia sociológie  zdravotníctva + LF UK? Jún – november  2024  online
Film ako zdroj sociologického poznania Sekcia metodológie/katedra sociológie FF UK máj 2024
Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (4.pokračovanie dialógu zainteresovaných strán sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku) Sekcia sociológie poľnohospodárstva Slovenská poľnohospodárska univerzity Október 2024 Nitra
J. Lajčiak : Od uznávania k poznávaniu Sekcia sociológie kultúry Október 2024
Cena A. Hirnera R. Hofreiter, výbor SSS pri SAV 16. október 2024 Bratislava
Valné zhromaždenie SSS pri SAV Výbor SSS pri SAV a jeho pracovné skupiny 16. október 2024 Bratislava
Sociologické aspekty vývoja armády v posledných 35 rokoch Sekcia sociológie armády 5. december 2024 Bratislava

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=74 0
ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia http://www.sociologia.eu.sk/?p=1 http://www.sociologia.eu.sk/?p=1#comments Tue, 21 Dec 2010 18:54:44 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=1 Výročná konferencia Európskej sociologickej asociácie sa uskutoční  27 – 30. 8. 2024 v Porte, Portugalsko • Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA  ako aj nové pracovné a publikačné príležitosti nájdete tu:https://www.isa-sociology.org/en]]> Výročná konferencia Európskej sociologickej asociácie sa uskutoční  27 – 30. 8. 2024 v Porte, Portugalsko

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA  ako aj nové pracovné a publikačné príležitosti nájdete tu:https://www.isa-sociology.org/en

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=1 0
ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“ http://www.sociologia.eu.sk/?p=220 http://www.sociologia.eu.sk/?p=220#comments Mon, 20 Dec 2010 07:52:12 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=220 • EUROPEAN SOCIOLOGIST – s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu. • Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu. • v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu. • prečítajte [...]]]> EUROPEAN SOCIOLOGIST s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke .

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=220 0
Spravodajcovia SSS na stiahnutie http://www.sociologia.eu.sk/?p=123 http://www.sociologia.eu.sk/?p=123#comments Sun, 08 Aug 2010 17:37:37 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=123 Spravodajca_1_2018 Spravodajca _2_2017 Spravodajca _1_2017 Spravodajca _1_2016 Spravodajca_2_2015 Spravodajca_1_2015 Spravodajca_2_2014 Spravodajca_1_2014 Spravodajca_2_2013 Spravodajca_1_2013 Spravodajca_2_2012 Spravodajca_1_2012 Spravodajca_2_2011 Spravodajca_1_2011 Spravodajca_1_2010 Spravodajca_2_2009 Spravodajca_1_2009 Spravodajca_2_2008 Spravodajca_1_2008]]>

Spravodajca_1_2018

Spravodajca _2_2017

Spravodajca _1_2017

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=123 0
Archív podujatí a aktivít http://www.sociologia.eu.sk/?p=336 http://www.sociologia.eu.sk/?p=336#comments Sat, 30 Jan 2010 13:56:14 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=336 ROK 2023 Institute of Educology and Social Work Faculty of Arts University of Presov, in cooperation with College of Social Work, University of Kentucky, European Association of Schools of Social Work (EASSW), The Centre for Education and Research of Seniors and the Slovak Sociological Society organised  an international scientific symposium Current social work challenges University [...]]]> ROK 2023
Institute of Educology and Social Work Faculty of Arts University of Presov, in cooperation with College of Social Work, University of Kentucky, European Association of Schools of Social Work (EASSW), The Centre for Education and Research of Seniors and the Slovak Sociological Society organised  an international scientific symposium
Current social work challenges
University of Presov, Faculty of Arts, on June 14th 2023, under the patronage of the Dean of Faculty of Arts: prof. PhDr. Beata Balogová, PhD., MBA. and European Association of
Schools of Social Work(EASSW).
The aim of the symposium: to reflect on the current social work challenges in the national and international context with an emphasis on the self-care of social workers and their clients. Draw attention to innovations in the field of professional practice as part of the undergraduate studies of future social workers. Point out prevailing trends in undergraduate and lifelong social workers’ education as a response to the changing conditions of social work performance.

Viac  informácií o programe nájdete tu.

Institute of Educology and Social Work Faculty of Arts University of Presov, in cooperation with College of Social Work, University of Kentucky, European Association of Schools of Social Work (EASSW), The Centre for Education and Research of Seniors and the Slovak Sociological Societyare inviting to an international scientific symposiumCurrent social work challengesJune 14th 2023of the Dean of Faculty of Arts: prof. PhDr. Beata Balogová, PhD., MBA. and European Association ofSchools of Social Work(EASSW).The aim of the symposium: to reflect on the current social work challenges in the national and

Rok 2022

Valné zhromaždenie SSS pri SAV a výročná konferencia SSS pri SAV

Rok 2021

• Katedra sociológie Trnavskej Univerzity spoločne s SSS pri SAV pozýva na verejnú online prednášku s názvom Výskum vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá sa uskutoční v piatok 26.11 o 10:00. Pozvánka na stiahnutie tu. Link na pripojenie k online prednáške tu.

• Prognostický ústav pri SSS pri SAV a Materiálovotechnologická fakulta STU pozývajú na workshop, ktorý sa uskutoční v rámci konferencie EAI Mobility IoT 2021 – 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities (8.-12.december), zameraný na prezentovanie poznatkov v oblasti požadovaných pracovných kompetencii v kontexte rozvoja priemyslu 4.0, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0077/19. Pozvánku na workshop a bližšie informácie nájdete tu.
Workshop sa uskutoční online 10.12.2021 v rámci sekcie, ktorej bližšie informácie nájdete na tomto linku a samotný workshop nájdete na linku tu.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Metodologická sekcia SSS pri SAV pozývajú na vedecký seminár s názvom Teoreticko-metodologické východiská sociologického skúmania vzdelanostných nerovností: súčasné poznatky a zistenia, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0224/19. Pozvánku na vedecký seminár a bližšie informácie nájdete tu.
Vedecký seminár sa uskutoční online 5.11.2021 o 9:00 a zúčastniť sa ho môžete kliknutím na link tu.

• So žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa nás 31.12.2021 opustil vo veku 81 rokov profPhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., ktorý sa venoval otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, sociológie výchovy, sociológie mládeže, sociálnej patológie a kriminológie. Významne sa angažoval pri zakladaní a budovaní katedry sociológie na UKF v Nitre. Je autorom viacerých vedeckých monografií a štúdií, uverejnených u nás i v zahraničí. Posledná rozlúčka s ním bude v stredu, 5. januára 2022 o 14:00. Parte na stiahnutie tu. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom životopise tu.

• Aktualizovaný zoznam podujatí v novembri a decembri, organizovaných Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV nájdete tu.

• Cena Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu v roku 2020, vyhlásenie výsledkov na stiahnutie tu.

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

Rok 2020

• Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV  organizoval Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa konalo dňa 3. septembra 2020 o 10:30 hod. vo Veľkej aule v areáli SAV v Bratislave na Patrónke (Dúbravská cesta 9, mapa na stiahnutie tu, linky MHD na miesto konania na stiahnutie tu). Program Valného zhromaždenia na stiahnutie tu.

• Vzhľadom na súčasnú situáciu s výskytom koronavírusu a ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi karanténnymi opatreniami,  Výbor SSS pri SAV ruší pôvodne plánovaný termín konania Valného zhromaždenia SSS pri SAV (20. mája 2020). Členovia a členky Výboru SSS pri SAV sú si vedomí a vedomé, že po 20. máji 2020 končí ich 2-ročné funkčné obdobie. Po tomto termíne nebude súčasný Výbor SSS pri SAV vykonávať žiadne závažné rozhodnutia okrem povinnosti pripraviť a zvolať riadne Valné zhromaždenie SSS pri SAV v čo najkratšom možnom čase, keď to okolnosti súvisiace s pandémiou dovolia.

• V zmysle uznesenia on-line Výboru SSS pri SAV zo dňa 8. 4. 2020 sa v dôsledku pandémie COVID 19 konanie Výročnej konferencie SSS pri SAV, plánované na 20. – 21. mája 2020 odkladá na neurčito.

• Online rokovanie výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 8.4.2020 (streda) o 14:00 hod.

• 20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

Rok 2019

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FIF UK pripravila pracovný seminár: „Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení“, ktorý sa uskutočnil 5.12.2019 (štvrtok) o 16:00 hod. na Šafárikovom námestí č.6, budova UK, miestnosť S2. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva LFUK v Bratislave a VŠZaSP sv.Alžbety organizovala vedeckú konferenciu “Sociálna determinácia zdravia z pohľadu teórie a výskumu”, ktorá sa uskutočnila v Bratislave vo štvrtok 05.12. 2019. Bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

• Slovenská sociologická spoločnosti pri SAV zorganizovala v dňoch 21. – 22. novembra 2019 konferenciu Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni Kongresovom centre SAV Smolenice. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu.
Program konferencie na stiahnutie tu.stručná správa z konferencie tu

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy v spolupráci s Východoslovenskou pobočkou Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Technickou univerzitou v Košiciach, Katedrou spoločenských vied Vás pozývajú na vedeckú konferenciu „Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy“, ktorá sa bude konať 14. 11. 2019. Bližšie informácie k podujatiu nájdete na stránke univerzity tu, alebo v pozvánke na stiahnutie tu.

• srdečne Vás pozývam na vedecký workshop Spoločenské súvislosti podnikania a sebazamestnávania mladých ľudí, ktorý sa uskutoční dňa 2.10.2019 v čase 10,00-13,00 h v posluchárni S (budova FEM, SPU v Nitre). Pozvánka s programom na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV, Katedra kulturológie FiF UK a Sociologický ústav SAV pozývajú na pozvanú prednášku Mgr. Lukáša Slavíka: “Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace“, ktorá sa uskutoční dňa 25.9. o 13:30 v priestoroch Sociologického ústavu SAV v Bratislave, Klemensova ul. 19, miestnosť č. 94 (4. posch). Pozvánka na stiahnutie tu.

• 20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

• Sekcia sociologickej teórie  SSS pri SAV a Sociologický  ústav  SAV  zorganizovala teoretický seminár 40 rokov teoretických hľadaní: k hodnoteniu diela Juraja Schenka, ktorý sa uskutočnil 15.5.2019 v čase medzi 10.00 a 16.00 v  zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch., č.94). Pozvánka na podujatie na stiahnutie tu.

• Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Managing Generations„, ktorá je zameraná na problematiku interakcie rôznych generácií zamestnancov súčasnom pracovnom prostredí podnikov aj na trhu práce, zorganizovala Materiálovotechnologická fakulta STU v spolupráci so Sekciou sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v rámci riešenia výskumnej úlohy „Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií„. Konferencia sa uskutočnila dňa 30. mája 2019 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Termín zaslania prihlášky bol do 30. apríla 2019. Bližšie informácie v pozvánkeprihláške na stiahnutie tu.

• Výbor SSS pri SAV schválil Štatút ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácuCeny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora. Prvýkrát sa ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení SSS pri SAV v roku 2020 za práce z rokov 2018-2019. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2019 na mailovú adresu predsedníčky Výboru SSS (monika.cambalikova@savba.sk). Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný tu.

• Sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV zorganizovala interdisciplinárny seminár s názvom Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme?, v spolupráci so Sekciou komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti a ktorý sa uskutočnil 20. marca 2019 v Bratislave v budove ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19. Viac informácií nájdete tu. Stiahnite si prezentácie z podujatia: SPAEDSIEAPISA

• So žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 16.1.2019 nás opustil vo veku nedožitých 90 rokov docIng. Ján Bakša, CSc., nestor disciplíny Sociológia poľnohospodárstva a vidieka. Spoločne sme sa s ním rozlúčili v sobotu 19. januára 2019 o 13:00 hodine na cintoríne na Cabajskej ceste v Nitre. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom nekrológu

Rok 2018

• Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre a Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV zorganizovali diskusný workshop MLÁDEŽ – PODNIKANIE – FARMÁRČENIE, ktorý sa uskutočnil 11. decembra 2018 o 13,30 na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, v posluchárni S. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV v spolupráci so sekciou sociologickej teórie Českej sociologickej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na celodenný seminár k výročiu významného klasika našej disciplíny - Georga Simmela. Seminár sa koná v piatok 21. septembra 2018 v zasadačke č. 94 v budove ústavov spoločenských vied na Klemensovej 19. Viac informácie o programe nájdete v pozvánke na stiahnutie tu.

• Pozývame na konferenciu Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti z perspektívy výskumu hodnôt, ktorá sa koná 4.-5.10.2018 v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave. Bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánkuprihlášku.

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu „VI. Nitrianske sociologické kolokvium“ pod názvom: Morálne premeny v rodine a spoločnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2018 na Katedre sociológie FF UKF v Nitre. Bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, ktorá sa uskutoční v Bratislave 7. novembra 2018 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie č. 5-6, Bratislava, bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

• Pozývame Vás na konferenciu Katedry sociológie FiF UK, na ktorej budú predstavené hlavné zistenia projektu Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku. Viac sa dozviete už 14. júna 2018 o 10.00 hod. v Bratislave. Program s konkretizáciou tém prezentácií a ďalšie informácie nájdete v priloženom programe tu.

• XIX ISA World Congress of Sociology s názvom Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities sa uskutočnil v dňoch 15.-21. júla 2018 v Toronte v Kanade. Bližšie informácie o podujatí, program a tiež možnosť vzdialenej interakcie s účastníkmi podujatia na stránke kongresu tu.

• Dňa 11. júna 2018 sa sociologická obec v bratislavskom krematóriu rozlúčila s doc. PhDr. Jánom Pichňom, CSc., v jeho 89. roku života. Dlhoročný pracovník Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a neskôr Katedry sociológie FF Trnavskej univerzity patril k najplodnejším autorom svojej generácie. Viac o jeho prínose pre sociológiu si môžete prečítať tu. Prikladáme tiež ešte osobnejšiu spomienku Fedora Gála na život a osobnosť Jána Pichňu, ktorú si môžete prečítať tu.

• V dňoch 23. a 24. mája 2018 o 12:45 hod. sa vo Veľkej zasadačke SAV v Bratislave na Patrónke uskutočnila Výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVValné zhromaždenie SSS pri SAV. Pre všetkých členov spoločnosti uvádzame report s bližšími informáciami o týchto podujatiach tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši, je dostupný v elektronickej podobe tu.

Výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa uskutočnila v dňoch 23. – 24. mája 2018 (streda a štvrtok), v priestoroch SAV v Bratislave na Patrónke na tému: Štvrťstoročie sociológie na samostatnom SlovenskuProblémy sociologickej vedy, reflexívne poznanie dnešnej doby v sociologickej teórii, metodológii ako aj v jednotlivých sociologických subdisciplínach. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v pozvánke na stiahnutie tu.

• na stiahnutie tiež ďalšie praktické informácie - orientačná mapamožnosti dopravymožnosti ubytovania

• Program Výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV na stiahnutie tu.

• Dňa 23. mája 2018 o 12:45 hod. sa vo Veľkej zasadačke SAV v Bratislave na Patrónke uskutočnilo Valné zhromaždenie SSS pri SAVpozvánka na stiahnutie tu.

• Program Valného zhromaždenia SSS pri SAV na stiahnutie tu.

•  V stredu 6. júna 2018 v čase medzi 13.00 a 18.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch., č.dv. 94) sa uskutoční  teoretický seminár sekcie sociologickej teórie SSS a Sociologického ústavu SAV na tému: Karol Marx v 21.storočí. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAVKatedra kulturológie FIF UK pozývajú na prednášku Márie Suríkovej: Nové implikácie individualizácie na príklade sociálnych médií (Instagram, You tube). Prednáška sa uskutoční 21. 3. 2018 o 14.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š3. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár na tému „Súčasný stav kriminality na Slovensku“, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, v stredu 11.4. 2018. Pozvanie prijali ľudia z akademického prostredia, z prostredia výkonu trestu odňatia slobody, z polície a pod.

• S hlbokým žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 24.1.2018 nás opustil vo veku nedožitých 89 rokov docPhDr. Ján Pašiak, CSc., prvý riaditeľ Sociologického ústavu SAV a dlhoročný šéfredaktor časopisu Sociológia. Spoločne sa s ním rozlúčili v pondelok 29. januára 2018 o 15:45 v bratislavskom krematóriu. Vzdajme česť jeho pamiatke a spomeňme si na jeho prínos zhrnutý v krátkom životopise priloženom tu.

Rok 2017

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• v súvislosti s hore uvedenou výzvou bolo iniciované diskusné fórum, ktorého názov je daný otázkou: Aká si slovenská veda? Iniciátori by boli radi, keby sa do diskusie zapojili vedci nielen z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale rovnako aj zástupcovia prírodovedných, lekárskych, technických, skrátka najrôznejších disciplín,  aby diskusia nezostala jednostranná. Prispieť do diskusie, ktorú sformulovali mladí vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae, môžete kliknutím na tento odkaz.

• radi by sme vás informovali o možnosti publikovať v medzinárodnom vedeckom časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society, ktorý vychádza dvakrát ročne. Redakcia časopisu prijíma rukopisy teoretického a empirického charakteru, správy z konferencií a podujatí, ako aj recenzie kníh.
Všetky prijaté rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním. Rukopisy prijímame v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Najbližší termín uzávierky je 10. apríl. 2017. Rukopisy posielajte na adresu sociologysociety@ukf.sk Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu na tomto odkaze.

• Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pozýva na diskusný workshop Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociologickej reflexii, ktorý sa uskutoční 30. novembra od 13,00 h, počas vedeckých dní v kongresovej sále VC AgroBioTech v Nitre, Bližšie informácie na stránke univerzity a v priloženej pozvánke na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na V. Nitrianske sociologické kolokvium na tému: Medzi lokálnym a globálnym systémom –procesná glokalizácia, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, vo štvrtok 12.10.2017. Pozvánka a program na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy SSS pri SAV v spolupráci s akademickými pracoviskami v Českej republike a na Slovensku pozývajú na seminár zameraný na tému medzigeneračných vzťahov, ktorý si kladie za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike generácií a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume. Seminár počíta i s prítomnosťou zahraničných účastníkov (ČR, z Poľska a Maďarska). Podujatie sa uskutoční 26. 10. 2017 v Nitre, na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UKF.Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese mstrbova@ukf.sk. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVMateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave pozývajú na vedecký seminár zameraný na medzigeneračné rozdiely v pracovnom prostredí  s názvom Managing generations, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 v priestoroch MTF STU  (miestnosť T02) v budove na Bottovej č. 25 v Trnave, pozvánka s predbežným programom a bližšími informáciami na stiahnutie tu.Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na e-mailovú adresu: mgkonfer@mtf.stuba.skNávratka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV srdečne pozýva na vedeckú konferenciu Zdravotnícky systém ako sociálna inštitúcia, ktorá sa uskutoční v Bratislave 15 . decembra 2017 v priestoroch  Inštitútu pre výskum práce a rodiny,  Župné námestie č. 5-6, bližšie informácie nájdete v pozvánke s prihláškou na stiahnutie tu.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAVSociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy. Seminár sa bude konať dňa 10. novembra 2017 v čase medzi 13.0018.00 zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv.94). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Česká sociologická spoločnosťKatedra sociológie FF OU v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločností pri SAV Vás srdečne pozývajú na konferenciu, ktorá sa koná v rámci 8. Česko-slovenských sociologických dní vo štvrtok, 23. 11. 2017 v Ostrave, s názvom Sociologické výzvy v stredoeurópskom kontexte. Bližšie informácie o konferencii a kontaktné údaje nájdete v pozvánke tu alebo na stránke konferencie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAVInštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove pripravili VIII. doktorandskú konferenciu s názvom: Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu, ktorá sa uskutočnila dňa 22.9.2017 na Prešovskej univerzite v Prešove. Záujemcovia sa mohli prihlásiť na mailovej adrese:martin.hamadej@gmail.com. Viac informácií spolu s predbežným programom konferencie na stiahnutie tu.

•  Teoretický seminár  „Harold Garfinkel a jeho etnometodológia„, ktorý v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV organizovala sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV. Seminár sa uskutočnil 27.septembra t.r.v čase medzi 13.00 a 17.00 v  Bratislave v zasadačke č.94 Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia vojenskej sociológie SSS pri SAV v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl V Liptovskom Mikuláši pripravila Letnú škola vojenskej sociológie, ktorá sa uskutočnila 13 a 14. júla 2017 V priestoroch AOS v Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia sa mohli prihlásiť na mailovej adrese: jozef.matis@aos.sk do 7. júla. Program na stiahnutie tu.

• Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS) iniciovala a vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov zameranú na popularizáciu vedy, osobitne aj výsledkov slovenských vedeckých inštitúcií. Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý vedecký pracovník a doktorand na Slovensku, ktorý je členom niektorej z vedeckých spoločností asociovaných k SAV, teda členských organizácií RSVS, a ku koncu daného kalendárneho roka dovŕši najviac 35 rokov. Termín uzávierky prihlášok je 15. jún 2017. Pre prípadných záujemcov ponúkame na stiahnutie bližšie informácieštatút súťažeprihlášku.

Sekcia metodológie SSS pri SAV srdečne pozýva na podujatie s názvom Metodologické otázky skúmania hodnôt – EVS 2017, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna  2017 od 14:00 do 15:30, v budove ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v Bratislave v miestnosti č 94. Pre podrobnejšie informácie kliknite tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAVKatedra kulturológie FiF UK pozýva na prednášku Pavla Pospěcha s názvom Kulturní sociologie a kulturní přístup v sociologii venkova. Prednáška sa uskutočnila dňa 24. 5. 2017 (streda) o 14:00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š2. Pozvánka a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra kulturológie FiF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pozýva na pracovný seminár s názvom Umenie vo verejnom priestore. Seminár sa uskutočnil dňa 25. 5. 2017 (štvrtok) od 9:00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š2. Pozvánka a program seminára na stiahnutie tu.

• Poľská sociologická spoločnosť, Varšavská univerzita a Poľská akadémia vied pozývajú na konferenciu s názvom: New Economic Sociology and Sociology: Where Do They Meet? Where Do They Diverge. Konferencia sa uskutočnila 22.-23. mája 2017 vo Varšave, prihlášky aktívny účastníkov s anotáciami príspevkov bolo možné posielať do 10.decembra 2016. Bližšie informácie o konferencii si môžete prečítať tu.

Poľská sociologická spoločnosťuniverzity vo Waršave pozývajú na workshop s názvom: Managing the Unintended: Externalities, Side-Effects and Overflows in Everyday Life, ktorý sa uskutočnil 8.-9. mája 2017. Prihlášky s príspevkom boli akceptované do 15. decembra 2016. Viac informácii o workshope tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV zorganizovala medzinárodný odborný seminár v Olomouci, ktorý bol venovaný participatívnemu výskumu v sociálnej práci a uskutočnil sa dňa 28.4.2017. Bližšie informácie a program seminára na stiahnutie tu.

Rok 2016

• Katedra kulturológie FF UK Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pripravila pracovný seminár s názvom Téma kultúry v diele Alexandra Hirnera. Seminár sa uskutočnil 5. 12. 2016 (pondelok) o 13.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK, ST 113, Štúrova 9. Pozvánka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV zorganizovala konferenciu s názvom: „Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a spoločnosti“, ktorá sa uskutočnila 9. decembra 2016 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5, Bratislava. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

•Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu venovanú problematike súčasných trendov vo vývoji sociológie, jej odvetvových disciplín a metodologických nástrojov skúmania. Konferencia pod názvom: „Aktuálne trendy v rozvoji sociologickej teórie a praxe“ sa bude konať pod záštitou dekana FiF UK v Bratislave a Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV dňa 25. novembra 2016v zasadačke Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. V Bratislave. Pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete prečítať tu.

• Sekcia vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV pozýva na workshop s názvom Vidiek a poľnohospodárstvo: príležitosti, bariéry a výzvy pre interdisciplinárny výskum, ktorý sa uskutoční 28.novembra 2016 v Nitre. Bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

Sekcia sociálnej patológie a Sekcia sociológie mládeže a výchovy SSS pri SAV v spolupráci s FF UKF v Nitre a PF Univerzity Hradec Králové, zorganizovali konferenciu s názvom Mládež a kriminalita, ktorá sa uskutočnila 12.októbra 2016 v priestoroch Filozofickej fakulty v Nitre. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu.

Research Committee 25 Language and Society pozýva na konferenciu, ktorú organizuje v dňoch 10.-14. júl 2016 vo Viedni. Pre aktívnych účastníkov je stanovený termín na odosielanie abstraktov príspevkov najneskôr 30. septembra 2015. Pre bližšie informácie a možnosť odoslania abstraktu kliknite tu.

• Výročná vedecká konferencia SSS pri SAV sa konala v dňoch 29.-30. apríla 2016 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánku obsahujúcu ciele konferencie, približný harmonogram, prihlášku a ďalšie praktické informácie si môžete stiahnuť tu.

Program Výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV na stiahnutie tu.

Mapu, ktorá Vám pomôže pri ceste na miesto konania nájdete tu.

•  Valné zhromaždenie SSS pri SAV sa konalo dňa 29. apríla 2016 o 13:00 hod. v Rokovacej sále Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánka na stiahnutie tu.

• Program Valného zhromaždenia na stiahnutie tu.

• Vážení členovia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, radi by sme vám dali do pozornosti informáciu, že aj po konaní Valného zhromaždenia SSS pri SAV zo dňa 25. apríla 2014 v Nitre, zostáva výška členského poplatku (na 1 kalendárny rok) nezmenená: pre ekonomicky aktívnych členov je to 10 a pre študentovostatných ekonomicky neaktívnych (študenti, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, rodičovská dovolenka, a pod.) 3 . Svoje členské príspevky za rok 2015 môžete uhradiť na nasledovné číslo účtu spoločnosti: 11466623/0900  (Slovenská sporiteľňa),  IBAN: SK4009000000000011466623, BIC – SWIFT kód GIBASKBX

• Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva pozýva všetkých na Medzinárodné vedecké dni 2016, ktoré sa uskutočnia 19.-20. mája 2016 v Nitre. Témou medzinárodnej vedeckej konferencie je Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť. Jedna zo sekcií s názvom Nové prístupy rurálneho rozvoja a udržateľné poľnohospodárstvo je organizovaná v spolupráci so SSS pri SAV. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke konferencie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a výchovy pri SAV pozýva na stretnutie,  ktoré sa uskutoční spolu s tradičnou konferenciou Slovenskej pedagogickej spoločnosti s názvom Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí. Konferencia i Sekcia sociológie mládeže a výchovy sa uskutočnia 18.3.2016 (v piatok) na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Račianska 59.  Program sekcie na stiahnutie tu.

Rok 2015

• Možnosť štúdia v odbore sociológia práva „master in sociology of law“. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 20.2.2015. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Katedra kulturológie FF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV zorganizovali pracovný seminár Odlišnosť národných tradícií vied o kultúre ako zdroj nedorozumení a inšpirácie. ktorý sa uskutočnil v pondelok 14.decembra o 13.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK. Bližšie informácie si môžete prečítať v pozvánke tu.

• Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety zorganizovala odborný seminár s názvom „Získavanie a spracovanie dát v organizácii“. Seminár sa uskutočnil v utorok 15.12. od 17:00 v priestoroch Katedry sociológie Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, na Poliankach, Pod Brehmi č. 4/A. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Teoretický seminár „Prístupy ku skúmaniu každodennosti„sa konal 15.oktobra 2015 /štvrtok/ v čase medzi 13:00 a 16:00 hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej 19, IV. posch., č.dv.94

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rodina a zdravie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 27. 11. 2015, bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV Východoslovenská pobočka SSS pri SAV, Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia, ktorý sa uskutoční 12.júna 2015 v čase medzi 13.30 a 17.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19,  IV. posch., č. dv.94). Pozvánka s programom na stiahnutie tu.

Katedra sociológie FF UKF v Nitre, Sliezska univerzita v Katoviciach a SSS pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na 3 Nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému „Národnostné a etnické  menšiny v krajinách strednej Európy. Vývoj a stagnácia. „, ktoré sa uskutočnili v Nitre 8.10.2015, bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV v spolupráci s Prešovskou univerzitou pripravil VI. Doktorandskú konferenciu s názvom „Sociálny výskum – nekonečná hra ideí a dôkazov?“. Konferencia sa uskutočnila dňa 3.11.2015 v Prešove, bližšie informácie nájdete v pozvánke tu.

Rok 2014

• Prehľad plánovaných akcii Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV na rok 2014 si môžete stiahnuť tu.

• Životné jubileum Doc. Jána Pašiaka: spoločne blahoželáme a pripomíname si jeho životné dielo v príspevku od PhDr. Petra Gajdoša, CSc.

• Prof.L.Macháček napísal informatívnu správu z kongresu ESA Torino 2013. Ak máte záujem kliknite si tu.

December 2014

• Katedra kulturológie FF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV Vás pozývajú na pracovný seminár s názvom Kultúra ako priemysel. Seminár sa uskutoční 12. 12. 2014 (piatok) o 13.00 hod. na Katedre kulturológie FF UK, bližšie informácie v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť tu.

• Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV a Katedra sociológie VŠZaSP sv. Alžbety Vás pozývajú na workshop zameraný na zdieľanie praktických poznatkov z prieskumu trhu. Workshop sa uskutoční v pondelok 15.12. o 17:00 v Bratislave na Poliankach. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave pripravujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Životný štýl a zdravie“, ktorá sa bude konať 5.12.2014 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31.10.2014. Pozvánku a bližšie informácie o konferencii si môžete stiahnuť tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

• Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Poľský inštitút, Sociologický ústav a Katedra sociológie FIF UK v Bratislave Vás pozýva na prednášku  Prof. Janusza Muchu s názvom: Obnova sociológie v Poľsku po roku 1956.Prednáška s tlmočením sa uskutoční dňa 8.decembra 2014 o 14.00 hod. v priestoroch  zasadačky spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej, ul. č. 19, 5. poschodie. Pozvánka na stiahnutie tu.

November 2014

• Katedra kulturológie FIF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pozývajú na prednášku Martina Šperkus názvom: Počítače a obrazy. Prednáška sa uskutočnila 10. 11. 2014 o 12.30 hod. na Katedre kulturológie FF UK, ST 113, Štúrova 9, Pozvánka na stiahnutie tu.

Október 2014

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na teoretický seminár na tému Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2014 v čase medzi 13:3016:30 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv. 94). Pozvánka na stiahnutie tu.

• pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie a 50. výročia výučby sociológie na SPU v Nitre pripravujeme v spolupráci so SSS pri SAV medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2014 v Nitre v Študentskom domove Nová Doba (areál SPU v Nitre). Stiahnite si pozvánku na konferenciuprihláškušablónu príspevku.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na teoretickú konferenciu s názvom: Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov, ktorá sa uskutoční 27. októbra 2014 v čase medzi 9:0018:00 v Bratislave na Klemensovej 19, IV. posch., č. dv. 94 (alebo v zasadačke v podkroví). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV Vás pozýva na doktorandskú konferenciu s názvom: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie, ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2014 v Prešove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12.9.2014 – stiahnite si pozvánkuprihlášku.

Rok 2013

December 2013

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave Vás pozývajú na sympózium s názvom Vzdelávanie a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa bude konať dňa 17. 12. 2013 o 13:00 v Bratislave, bližšie informácie si môžete prečítať v pozvánke tu.

November 2013

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK, Sociologický ústav SAV, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Sociológia v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy“. Konferencia sa uskutoční 14.-15. 11. 2013 na pôde Filozofickej fakulty UK. Bližšie informácie nájdete v pozvánke na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave pozývajú na prednášku s názvom „Kontinuita vs diskontinuita v histórii slovenskej sociológie kultúry“, ktorá sa uskutoční dňa 14. novembra 2013. Bližšie informácie v pozvánke tu.

• Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne, ktorá sa uskutoční29.11.2013. Bližšie informácie na stiahnutie tu, prihláška na stiahnutie tu.

• Dňa 7.11.2013 sa uskutočnilo vedecké stretnutie k problematike mládeže pod názvom Dekáda výskumu mládeže - Prezentácia výsledkov výskumu mládeže za roky 1993-2013. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Doktorandská konferencia - Evalvácia a diseminácia výskumu v sociálnych vedách, ktorá sa uskutočnila 7. novembra 2013 na Prešovskej univerzite v Prešove. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dňa 8.11. 2013 sa uskutočnila konferencia „Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa„, ktorú zorganizovali Sociologický ústav SAV v spolupráce so sekciou sociologickej teórie SSS pri SAV. Bližšie informácie nájdete tu.

Október 2013

• S hlbokým žiaľom oznamujeme členom spoločnosti a priateľom, že dňa 13.10.2013 nás opustila vo veku 86 rokov PhDr. Bohumila Majdová. Dr. Majdová bola zakladajúcim členom Katedry sociológie na Filozofickej fakulte UK. Významne prispela najmä k rozvoju sociológie kultúry.

• Dňa 10.10.2013 sa uskutočnil seminár sekcie metodológie SSS pri SAV Ekonomická sociológia II, bližšie informácie na stiahnutie tu.

• Dňa 10.10.2013 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Úloha moderných technológií v sociologickom výskume“. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia vzniku Filozofickej fakulty UKF v Nitre pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Prof. Paedr. Bernarda Garaja, CSc. Bližšie informácie na nájdete na stránke fakulty. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Odborná diskusia k Rómskej reforme, ktorá sa uskutočnila dňa 25. októbra 2013 od 9:00 na Prešovskej univerzite v Prešove. Podujatie malo charakter diskusného fóra (okrúhly stôl), kde zúčastnení diskutovali o aktuálnych problémoch vzdelávania rómskej národnostnej menšiny vo vzťahu k dokumentu Správna cesta (Rómska reforma). Pozvánka na stiahnutie tu.

September 2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s partnermi z USA, Maďarska a Poľska pripravila konferenciu pre mladých vedcov na tému sociálnej a ekonomickej transformácie od roku 1990 a jej vplyvu na vidiecke komunity v Strednej a Východnej Európe. Konferencia sa konala 2.-3. septembra 2013, bližšie informácie si môžete prečítať v pozvánke tu.

júl 2013

4.-6. júla 2013 sa uskutočnila v Lisabone 18.Medzinárodná konferencia Spoločnosti pre filozofiu a technológiu ISEG, bližšie informácie sa dočítate na stránke konferencie tu.

Máj 2013

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV a Sociologický ústav SAV pripravila teoretický seminár na tému: Bruno Latour a jeho Actor-Network Theory, ktorý sa  uskutočnil 22.mája 2013 v čase medzi 13.30 a 17.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č.dv.94)

• Dňa 17. apríla sa konala rozlúčka so zosnulou Prof. Annou Tokárovou, ktorá bola dlhoročnou presedníčkou Východoslovenskej pobočky Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Spomienkový medailon na stiahnutie tu.

• Spomienkový medailon k pamiatke a uznaniu zosnulej Dr. Heřmanovej, ktorá nás opustila na konci minulého roka.

• Výsledky volieb do ESA na stiahnutie tu.

Rok 2012

• Prínos nedávno zosnulého prof. Musila pre urbánnu sociológiu nám pripomína P.Gajdoš v spomienkovom medailóne

Zomrel prof. Miloslav Petrusek, posledná rozlúčka s ním sa konala v stredu 29.8. o 13:00 hodine, bližšie informácie v prílohe tu.

• Životné jubileum Prof. Ladislava Macháčka: spoločne blahoželáme a pripomíname si jeho životné dielo v medailone od Prof. Ondrejkoviča

Znovuobnovovanie sekcie vidieka a poľnohospodárstva: jej verejné odborné zasadnutie orientované na tradície sociológie vidieka a poľnohospodárstva na Slovensku sa uskutočnilo počas osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v dňoch 12.-14.9.2012.

Alexander Hirner ocenený Radom Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, ktorý mu 3. januára 2012 pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturológie a pozdvihnutie národného povedomia, celá správa na stránke Úradu prezidenta SR tu.

• Prečítajte si list Análie Torres, prezidentky ESA, adresovaný Generálnemu riaditeľovi pre výskum pri Európskej komisii. List v pdf formáte na stiahnutie tu.

Mariella Nocenzi z International Review of Sociology zaslala výzvu adresovanú členom SSS pri SAV, ktorú si môžete prečítať tu.

• Výzvu prof. Juraja Schenka si môžete prečítať tu.

December 2012

• Sekcia sociologickej teórie usporiadala teoretický seminár na tému Prierez tvorbou Jeffreyho Alexandera. Na semináre vystupia M.Skovajsa (Praha), J.Bálon (Praha), Cs.Szalo (Brno), D.Alieva , M.Suriková. Seminár sa uskutočnil 7.12.2012 v zasadačke FÚ SAV, Klemensova 19 v čase medzi 13.00 a 16.30.

• Katedra andragogiky Prešovskej univerzity a SSS pri SAV pripravili na konferenciu s názvom „Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie„, ktorá sa konala 11.- 12.12.2012 v Prešove. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV  zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti, ktorá sa uskutočnila  dňa 14.12. 2012 na pôde katedry sociológie Vysokej školy sv. Alžbety. Pozvánku a bližšie informácie na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

November 2012

• V dňoch 26.-27. novembra 2012 sa uskutočnila Medzinárodná interdisciplinárna konferencia s názvom „Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization”, konferencia sa konala v meste Vlora (Albánsko), bližšie informácie o konferencii na stiahnutie tu.

•  Sekcia mládeže SSS pri SAV, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Iuventa a ďalší partneri Vás pripravili konferenciu s názvom Mládež a politický extrémizmus, ktorá sa uskutonila dňa 7. novembra 2012 v Bratislave, bližšie informácie na stiahnutie tu.

Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV zorganizovali III. doktorandskú konferenciu: Výskum v sociálnych vedách, ktorá sa uskutočnila dňa 9. novembra 2012 v Prešove. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pripravila konferenciu s názvom: Sociologie mezi teorií, empirií a realitou, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1.-2. novembra 2012, aktívni prispievatelia sa mohli nahlásiť do 31.5.2012, bližšie informácie o konferencií a prihlasovací formulár na stiahnutie tu.

Október  2012

Ruskí sociológovia pripravili v októbri roku 2012 konferenciu s názvom: “Sociology and society: global challenges and regional development”. Bližšie informácie si môžete prečítať tu.

Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave zorganizovali prednášku Jiřího Šubrta na tému: Kolektivní paměť – historické vědomí – kultura, ktorá sa uskutočnila dňa 15. októbra 2012 o 14:30 v Bratislave, bližšie informácie v pozvánke na stiahnutie tu.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty v Bratislave v spolupráci so sekciami sociálnej patológie slovenskej a českej sociologickej spoločnosti organizovala v dňoch 3. – 5. októbra 2012 vedeckú konferenciu „Sociálna patológia optikou sociologického skúmania“ (česko-slovenské sociologické dni).  Bližšie informácie o konferencii a prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť tu.

• Katedra sociológie Univerzity v Klaipede (Litva) pripravila medzinárodnú konferenciu s názvom ‘Post’-Urbanity: Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces, ktorá sa uskutočnila 4.-5. októbra, záujemcovia sa môžu informovať na stránke tu.

September  2012

• Katedra sociológie FF UK a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB pripravil v rámci Sekcie metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV seminár s názvom Sociologická reflexia ekonomických javov: (znovu-) formovanie agendy pre ekonomickú sociológiu na Slovensku. Seminár sa uskutočnil 14.9. 2012 v Bratislave, v podkrovnej zasadačke ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej ulici č. 19. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dňa 20. 9. 2012 sa v Prahe konala konferencia s názvom Aktuálne problémy voľného času a cestovného ruchu, ktorú organizovala MSSČ a Katedra společenských věd Vysoké školy obchodní v Prahe, záujemcovia si môžu stiahnuť prihláškupozvánku na konferenciu

• 21.- 24. septembra 2012 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Kwame Nkrumah (KNIC2) s názvom “Africa’s Many Divides and Africa’s Future”, pozvánku na toto podajatie si môžete stiahnuť tu.

• Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV pozývajú na XVIII. Medzinárodný seminár dejín fyziky MESDEF 2012, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.8. – 1.9. 2012 v Trnave, záujemcovia si môžu stiahnuť pozvánku a prihlášku.

• ESA-RN 34 (Sociology of Religion) srdečne pozýva na pripravovanú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3.-5. septembra 2012 v nemeckom Potsdame. Pozvánku a bližšie informácie si môžete prečítať tu.

August 2012

• ISA RC33 (International Sociological Association’s Research
Committee on Logic and Methodology in Sociology) pripravila na tento rok dve metodologické konferencie, ktoré sa uskutočnili:
9.-13. júla 2012 v Sydney, ďalšie informácie si môžete prečítať tu.
1.-4. augusta v Buenos Aires, pozvánku a ďalšie informácie si môžete prečítať tu.

• Nordická sociologická asociácia organizovala na konferenciu s názvom „Trust and social change“,  ktorá sa uskutočnila v dňoch 15.-18. augusta 2012 v Reykjaviku, bližšie informácie nájdete na stránke konferencie a v priloženej pozvánke tu.

• Medzinárodná konferencia v Tampere s názvom: Power & Difference, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-29. augusta 2012, blžšie informácie na stránke konferencie, aktívni účastníci sa môžu prihlásiť najneskôr do 15. februára 2012 tu.

Júl 2012

• Európska sociologická asociácia ESA zorganizovala letnú školu pre PhD študentov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22.-26. júla 2012 v Lisabone. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do 27. februára si tiež mohli stiahnuť bližšie informácieregistračný formulár.

•  Pozvánka na letnú školu: Summer School on Computational Social Science: Social Data Mining and Emergent News, určenú pre študentov PhD. štúdia a začínajúcich výskumníkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.-28. júla 2012 na Liparských ostrovoch v Taliansku, registrovať sa môžete najneskôr do 29. mája tu.

Jún 2012

• Centrum pre štúdium módy a kultúrnej produkcie (Modacult) z Università Cattolica del S. Cuore zorganizovalo medzinárodné stretnutie s názvom Fashion Tales 2012, ktoré sa uskutočnilo 7.-9. júna 2012 v Miláne, pozvánka na stiahnutie tu.

• Portugalská sociologická spoločnosť pripravila VII. Sociologický kongres s názvom: Society, Crisis and Social Reconfigurations, ktorý konal v dňoch 20. – 23. júna 2012 v Porto. Pozvánku a výzvu k aktívnej účasti si môžete prečítať tu.

• Teoretická sekcia ISA pripravuje na 27.-29. júna konferenciu s názvom Cultures and Civilizations in the Contemporary world, ktorá sa bude konať na Univerzite v Trente, plagát k podujatiu si môžete stiahnuť tu.

Máj 2012

• Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Sekcia sociálnej patológie SSS pri SAV pripravuje kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch, ktoré sa bude konať 3. mája o 9:30 v miestnosti B-107 v ŠD Nitra na Slančíkovej 1

• Gdanská Univerzita organizuje v dňoch 14. – 15. máj 2012 „Workshop on Embeddedness and Embedding“. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Inštitútu filozofie, sociológie a žurnalistiky. Bližšie informácie pre pasívnych, či aktívnych účastníkov (prijímanie príspevkov do 15.1.2012) nájdete na adrese:www.wee.ifsid.ug.edu.pl

• Kanadská sociologická asociácia pozýva na svoju 47.konferenciu, ktorá sa uskutoční  v dňoch 29. máj až 2.jún 2012 na Wilfrid Laurier University a University of Waterloo, vo Waterloo. Aktívni účastníci sa môžu prihlásiť do 30. januára 2012, bližšie informácie o konferencii a podmienkach pre príspevky nájdete tu.

Apríl 2012

• Výročná konferencia a Valné zhromaždenie SSS pri SAV sa budú konať dňa 13. apríla 2012 v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pozvánka na stiahnutie tu.

Program Výročnej konferencie na stiahnutie tu.

Inštrukcie a mapy, ktoré Vám pomôžu pri ceste na miesto konania nájdete tu.

• Formulár na návrh kandidátov do Výboru a revíznej komisie na stiahnutie tu.

• Návrh procedúry voľby Výboru SSS si môžete prečítať tu.

Marec 2012

• Združenie univerzít AlmaLaura organizovalo dňa 8. marca, 2012 v Ríme, na pôde Univerzity La Sapenza, konferenciu na tému zamestnanosti absolventov s názvom: After the higher education degree, program konferencieprihláška tu.


• dňa 8.3. 2012 o 15:00 sa uskutočnila prednáška Mariána Tkáča s názvom Metamorfózy Matice slovenskej, ktorú pripravila Katedra kulturológie FIF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS, pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Január 2012

Výbor Masarykovy české sociologické společnosti organizoval v dňoch 19.-20. januára 2012 v Plznina konferenciu s názvom Současná česká sociologie: Teorie a výzkum, ktorá bola spojená s valným zhromaždením MČSS. Pozvánka na stiahnutie tu.

Rok 2011

December 2011

Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zorganizovala workshop s názvom: Dynamika trhu práce, ktorý sa uskutočnil dňa 14.12.2012. Pozvánka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV, Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Vás pripravila sympózium s názvom „Riziková spoločnosť – podnety pre sociológiu zdravia a choroby a pre medicínsku etiku“. Sympózium sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2011 o 11:00 v budove VŠZaSP sv. Alžbety na Poliankach v Bratislave. Pozvánku a výzvu k aktívnej účasti si môžete prečítať tu.

November 2011

Východoslovenská pobočka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV zorganizovala v Prešove spolu s ďalšími partnermi v mesiaci november tri konferencie na nasledujúce témy:
4.11. Výskum v sociálnej prácipozvánka na stiahnutie
10.11. Medzigeneračné mostypozvánka na stiahnutie
24.11. Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológiepozvánka

Pri príležitosti nedožitého storočného jubilea doc. PhDr. Alexandra Hirnera, CSc zorganizovala sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie Fi FUK a Sociologickým ústavom SAV teoretickú konferenciu venovanú dielu tohto významného slovenského sociológa, ktorá sa uskutočnila 4.11.2011 v priestoroch  Filozofickej fakulty  Univerzity Komenského, pozvánku si môžete stiahnuť tu.

• Recenzia k zborníku z konferencie venovenej 100. výročiu narodenia Alexandra Hirnera na stiahnutie tu.

Recenzia k zborníku z konferencie na stiahnutie tu.

Východoslovenská pobočka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV zorganizovala v Prešove spolu s ďalšími partnermi v mesiaci november tri konferencie na nasledujúce témy:
4.11. Výskum v sociálnej prácipozvánka na stiahnutie

V dňoch 4.-5. 11.2011 sa v Brne uskutočnila konferencia s názvom „Třetí město“, ktorú organizovali Inštitút pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a Katedra sociologie FSS MU. Pozvánka v pdf formáte na stiahnutie tu.

September 2011

Medzinárodné sympózium pri príležitosti 110. výročia narodenia P.F.Lazarsfelda, ktoré organizovala skupina metodológov ISS FSV UK v Prahe v dňoch 25.-27. septembra 2011. Program podujatia si môžete prečítať tu.

Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave zorganizovala prednášku na tému „Diffused religion and civil society“, ktorú dňa 19.9.2011 o 14.00 hod. v zasadačke Rektorátu UK predniesol prof. Roberto CiprianiUniverzity Roma Tre v Taliansku. Pozvánku na prednášku si môžete stiahnuť tu.

v Prahe 5.-9. septembra 2011 prebiehala letná škola s názvom “Epidemiological Methods and Analysis”. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Júl 2011

V dňoch 5.-8. júla 2011 organizovala Francúzska sociologická asociácia (AFS) v Grenoble svoj 4. kongres na tému: „Innovation & Creation“, podrobný program kongresu (po francúzsky) si môžete prečítať na stránke AFS tu.

V dňoch 14. a 15. júla 2011 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil odborný seminár s názvom: Sociologický pohľad na súčasný stav ozbrojených síl  a ich regrutačné zdroje,  pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Jún 2011

Zaujímavá ponuka školy Sociálnej práce v Dubrovníku na stiahnutie tu.

Máj 2011

26. – 27.5.2011 sa konalo „AUTORSKÉ SOCIOLOGICKÉ FÓRUM: SR a ČR“ (2005-2010), na ktorom autori prezentovali ich monografické publikácie, učebnice a slovníky zo sociológie za ostatných 5 rokov. K podujatiu si môžete stiahnuť: pozvánkuprogramnávratku pre účastníkov.

V sobotu 21.5. organizovala Sekcia sociologické teorie MČSS a Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR  kolokvium s názvom „Co je sociologická teorie?„, program si môžete stiahnuť tu.

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnil vedecký seminár Veda a technika v dejinách (7), ktorý spoločne organizovali Oddelenie dejín vied a techniky Historického ústavu SAV a Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV. Program seminára nájdete tu.

Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV organizovala 6. mája 2011 (piatok) seminár na tému Sociológovia o hudbe, pozvánka na stiahnutie tu.

Apríl 2011

12.4.2011 organizovala Univerzitná knižnica medzinárodný seminár s názvom „Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho dedičstva“, pozvánka na stiahnutie tu.

Marec 2011

• ESA MONTHLY BULLETIN – MARCH 2011 obsahuje prehľad pripravovaných sociologických podujatí na tento rok, v pdf formate na stiahnutie tu.

Rok 2010

November 2010

26. november 2010 – Sociológia zdravia a choroby – Program konferencie . Viac info tu.

Október 2010

21. – 22.  október 2010 Medzinárodná vedecká konferencia: „KOMPLEXNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VOJENSKÉHO PROFESIONÁLA„; Liptovský Mikuláš. Viac info tu.

20. – 22. október 2010 – Sociologická konferencia – Wroclav;  – pozvánka

4. – 6. október 2010SCIENTIFIC WORKSHOP: Communication and marketing in social disciplines; Trnava, Slovak Republic. Stiahnutie dokumentu tu.

Uznesenie VZ SSS 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

August 2010

Social Science News August 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

ESA newsletter summer 2010Stiahnutie dokumentu tu.

Júl 2010

Social Science News July 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

Jún 2010

24.-25. jún 2010 Odborný seminár: „Nové aspekty v organizačnej kultúre ozbrojených síl a zmena v bezpečnostnom prostredí SR z pohľadu verejnej mienky“; Modra. Stiahnutie dokumetu tu.

Máj 2010

Social Science News May 2010. Stiahnutie dokumentu tu.

strongstrong

„Trust and social change“

a href=“http://www.almalaurea.it/en/info/convegni/roma2012/registrazione.shtml“ target=“_blank“

/a

na stránke tu.• Združenie univerzít strong sa uskutočnil vedecký seminár

na Wilfrid Laurier University a University of Waterloo, vo Waterloo. Aktívni účastníci sa môžu prihlásiť do Roberto Cipriani

/strong29. máj až 2.jún 2012

strong/strong

ppstrong/em/p

pmôžete prečítať tu. /p

,

strongDecember 2012

, aktívni prispievatelia sa mohli nahlásiť do /a/p

/a/strongnovembera href=“../wp-content/uploads/2010/09/esa_newsletter_summer2009.pdf“ target=“_blank“

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=336 0
Branch of sociology rural area and agriculture http://www.sociologia.eu.sk/?p=312 http://www.sociologia.eu.sk/?p=312#comments Sun, 24 Jan 2010 18:52:17 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=312 Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva Vedúca sekcie: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., danka.moravcikova@uniag.sk, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Podujatia roku 2024 spoluorganizácia semináru k 60. výročiu založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti (24. 4. 2024 Úrad SAV Štefánikova 49 Bratislava. Text videopozdravu účastníkom podujatia, ktorý vedúca sekcie Doc. Ing. Danka Moravčíková, PhD. žiaľ, nemohla predniesť osobne,  je [...]]]> Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva

Vedúca sekcie:

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., danka.moravcikova@uniag.sk,

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podujatia roku 2024

spoluorganizácia semináru k 60. výročiu založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti (24. 4. 2024 Úrad SAV Štefánikova 49 Bratislava. Text videopozdravu účastníkom podujatia, ktorý vedúca sekcie Doc. Ing. Danka Moravčíková, PhD. žiaľ, nemohla predniesť osobne,  je k dispozícii tu.

Podujatia v roku 2023

Fandím slovenskej sociológii na SPU v Nitre – svet okolo nás po sociologicky

Miesto: Nitra, SPU - SuPerUni Cowork centrum (https://cowork.uniag.sk/); termín: 28.11.2023 (utorok) 12:30-15:30

Správa z podujatia k dispozícii tu

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=312 0
Branch of Social Pathology http://www.sociologia.eu.sk/?p=310 http://www.sociologia.eu.sk/?p=310#comments Sun, 24 Jan 2010 18:51:37 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=310 Sekcia sociálnej patológie Vedúci sekcie: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc., Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína – Filozofa v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, e-mail: p.ondrejkovic37@gmail.com Do pozornosti • Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie [...]]]> Sekcia sociálnej patológie

Vedúci sekcie: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc., Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína – Filozofa v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, e-mail: p.ondrejkovic37@gmail.com

Do pozornosti

• Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánkuprihlášku.

Z konferencie sekcií sociálnej patológie slovenskej a českej sociologickej spoločnosti, konanej v októbri 2012 vyšiel zborník pod názvom „Sociálna patológia optikou sociologického skúmania“ (Bratislava: Stimul 2013).
Prístup k elektronickej publikácii zborníka nájdete na stránke: http://stella.uniba.sk/texty/Zbornik_Soc_deviacie-2013.pdf.

• Zborník z konferencie s  názvom „Sociálna patológia optikou sociologického skúmania“ na stiahnutie tu

Oznamy o podujatiach

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Sekcia sociálnej patológie SSS pri SAV pripravuje kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch, spojený s prezentáciou najnovších slovenských publikácií k uvedenej problematike. Na kolokviu odznejú i práce študentov sociológie.
Na príprave sa bude podieľať i Slovenská spoločnosť pre kriminológiu.
Seminár sa uskutoční v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2012
Zodpovedá: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
Miesto a čas: ŠD Nitra, Slančíkovej 1, 03.05. 2012,  miestnosť B-107, 9,30 h

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=310 0
Branch of Sociology of Medicine http://www.sociologia.eu.sk/?p=308 http://www.sociologia.eu.sk/?p=308#comments Sun, 24 Jan 2010 18:50:32 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=308 Sekcia sociológie zdravotníctva Vedúca sekcie od r. 2019: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, kontakt: silvia.capikova (a) fmed.uniba.sk Zakladateľ a vedúci sekcie do r.2018: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. [...]]]> Sekcia sociológie zdravotníctva

Vedúca sekcie od r. 2019: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.,
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava,
kontakt: silvia.capikova (a) fmed.uniba.sk

Zakladateľ a vedúci sekcie do r.2018: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.,
Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,
Námestie 1. mája č.1, 811 06 Bratislava,
kontakt: matulnik(a)vssvalzbety.sk

PODUJATIA

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV pri príležitosti životného jubilea pána profesora Jozefa Matulníka, prvého vedúceho sekcie, uskutočnilo 12.12.2021 online sympózium Spoločenské dimenzie zdravia a zdravotníctva – pocta prof. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD., MPH., pri príležitosti jeho životného jubilea a vydala dve nepredajné tematické publikácie: Zborník príspevkov a pozdravov na CD-ROM (na stiahnutie TU) a „Sociológia zdravia, choroby a zdravotníctva. Výber z diela prof. Jozefa Matulníka pri príležitosti jeho životného jubilea.“ (na stiahnutie TU).

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV pozýva na konferenciu s názvom: “Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a spoločnosti“, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2016 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5, Bratislava. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rodina a zdravie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 27. 11. 2015, bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

ZBORNÍKY

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie sekcie sociológie zdravia a choroby s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, konanej dňa 7. novembra 2018 v Bratislave na stiahnutie tu.

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a v spoločnosti, konanej dňa 9. decembra 2016 v Bratislave, na stiahnutie tu.

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej  konferencie s názvom Životný štýl a zdravie, konanej dňa 5. decembra 2014 na stiahnutie tu

Zborník referátov zo sympózia s názvom Vzdelávanie a zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím, konaného dňa 17. decembra 2013 na stiahnutie tu

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej  konferencie s názvom Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti, konanej dňa  14.  decembra 2012 na stiahnutie tu

Zborník referátov zo Slovensko-českej konferencie s názvom Nové poznatky a trendy konanej dňa 26. novembra 2010 v Bratislave, si môžete stiahnuť tu.

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=308 0
Branch of Sociology of the Youth and Sociology of Education http://www.sociologia.eu.sk/?p=305 http://www.sociologia.eu.sk/?p=305#comments Sun, 24 Jan 2010 18:49:59 +0000 admin http://www.sociologia.eu.sk/?p=305 Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy Podujatia roku 2023 VÝSKUM MLÁDEŽE V ČASE KRÍZY – Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II. Sekcia sociológie mládeže pod vedením Dr. Kataríny Čavojskej, PhD. v roku 2023 obnovila svoju činnosť  a v spolupráci s katedrou sociológie Fi FUK v Bratislave, Radou mládeže Slovenska a [...]]]> Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy

Podujatia roku 2023

VÝSKUM MLÁDEŽE V ČASE KRÍZY – Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II.

Sekcia sociológie mládeže pod vedením Dr. Kataríny Čavojskej, PhD. v roku 2023 obnovila svoju činnosť  a v spolupráci s katedrou sociológie Fi FUK v Bratislave, Radou mládeže Slovenska a FF UMB zorganizovala 1. decembra 2023 vedeckú konferenciu VÝSKUM MLÁDEŽE V ČASE KRÍZY – Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II.

Zborník absstraktov doplnený fotografiami z podujatia je k dispozícii tu.

Podujatia roku 2016

Úvodný referát na Sekcii SSS pri SAV od prof. Ondrejkoviča z 18.3.2016 na stiahnutie tu.

www.syrs.org

NOVINKA sekcie mládeže

http://www.spaeds.org/uploads/download/machacek_mladezvzrkadle.pdf

Sekcia mládeže SSS pri SAV: minulosť,súčasnosť  a budúcnosť

Sociologický výskum mládeže na Slovensku nemal a ani v súčasnosti nemá primerané inštitucionálne zázemie. Na výskumných pracoviskách (UIPŠ MŠ SR) a  vysokých školách (Bratislava, Prešov, B. Bystrica, Trnava, Nitra) sa tejto problematike venujú iba jednotlivci.

Teoretické a metodologické otázky sociológie výchovy sa rozpracúvali na Katedre sociológie výchovy a sociológie mládeže PF UK a neskoršie na Katedre sociológie FF UKF v Nitre (P. Ondrejkovič). Teoretické a metodologické otázky sociológie mládeže sa rozpracúvali na Sociologickom ústave SAV a neskoršie v Centre pre európsky a regionálny výskum mládeže FF UCM v Trnave (L. Macháček).

Preto zohrávala v sebaorganizácii jednotlivcov a skupín výskumníkov veľkú úlohu vedecká spoločnosť sociológov. Od vzniku SSS pri SAV (1964/65) až do súčasnosti patrí sekcia mládeže  k najaktívnejším.

Pokúša sa plniť niekoľko funkcií:

Sekcia mládeže rozvíja spoluprácu s medzinárodnou komunitou odborníkov pre výskum mládeže.

Po roku 1990 spolupracovala SSS pri SAV s Medzinárodnou sociologickou asociáciou (ISA) a jej výskumnou skupinou RC 34 Youth Sociology (M. Hubner-Funk, O. Stafseng, L. Chisholm, H. Helve). Na Slovensku sa  v spolupráci s RC 34 ISA uskutočnili jej významné vedecké konferencie (Mládež a nezamestnanosť v Európe, 1997; Mládež, práca, budúcnosť Európy, 2001).
V roku 2002 nadviazala sekcia mládeže spoluprácu aj s Európskou sociologickou spoločnosťou (ESA), pri ktorej začala pôsobiť sekcia mládeže RN 30 Youth and Generation. Z jej podnetu sa uskutočnila v roku 2007 konferencia v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach na tému Mládež, globalizácia a migrácia .

Sekcia mládeže podporuje aplikáciu štandardov európskej politiky v oblasti štátnej politiky mládeže.

Ministerstvo školstva prostredníctvom svojho odboru mládeže poverilo Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA) úlohou zabezpečovať vedeckými informáciami kreovanie koncepcie mládežníckej politiky http://youth-partnership-eu.coe.int

participovať aj na univerzitnej príprave expertov pre túto oblasť (prof. L. Chisholm). http://youthstudies.eu

sledovať výsledky európskeho výskumu mládeže a prispievať k ich aplikácii v práci s mládežou na Slovensku

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/up2youth.pdf

Dataarchív výskumov mládež umožňuje prezentovať najnovšie výsledky výskumu mládeže v odboroch pedagogika, etnológia, politológia a sociológia.www.vyskummladeze.sk
Spolupracujeme na podpore sociologického výskumu mládeže formou odporúčania aktuálnych výskumných tém relevantných pre politiku mládeže na Slovensku. http://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Vyskum-mladeze.alej

Sekcia mládeže podporuje zverejňovanie výsledkov sociologických výskumov.

Z iniciatívy odboru štátnej starostlivosti o mládež MŠ SR vznikol nový časopis pre otázky štátnej politiky a výskum mládeže s názvom Mládež a spoločnosť (M. Pétiová,PhD). Nadviazal na ročenku Sociológia mládeže 69 a 70, informačný bulletin Teória, metodika a prax mládežníckeho hnutia (1971-1985) a Mládež a spoločnosť (1990-1994). V roku 1995 dostal novú grafickú úpravu a reprofiloval sa podľa požiadaviek stanovených pre periodické publikácie. Mládež a spoločnosť. Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže vychádza štyrikrát ročne a má registračné číslo ISSN 1335 1109. http://www.uips.sk/level2/mladez-a-spolocnost

Hlavnou formou činnosti sekcie mládeže sú pravidelné celoslovenské konferencie.

Konferencia 2006

Konferencia 2008

Konferencia 2009

Konferencia 2010

Konferencia 2011

Slovenská mládež v zrkadle výskumu

Pod týmto  názvom sa uskutočnil tradičný seminár, ktorý usporiadala  Iuventa – Slovenský inštitút mládeže dňa 16. novembra 2011 vo svojich priestoroch na Búdkovej ulici. Seminár sa konal pod patronátom  Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej  spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV v spolupráci s Ústavom politických vied pri SAV a časopisom Mládež a spoločnosť.

Stretnutie vedeckých spolupracovníkov s odborníkmi pre prácu s mládežou vytvorilo priestor na diskusiu o výsledkoch výskumu o dobrovoľníctve (A.Brozmanová-Gregorová, J.Miháliková) v súvislosti s uzatvorením kampane Európského roku dobrovoľníctva na Slovensku. Osobitnú pozornosť venovali účastníci diskusii na tému „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“, ktorú vo svojom informatívnom vystúpení o novom medzinárodnom európskom projekte MyPlace prezentoval L.Macháček.

Na seminári vystúpilo viacero referujúcich na rozličné témy, ktoré súvisia s výskumnými projektmi IUVENTy.  Prvý príspevok  bol venovaný výskumu o autonómii mládeže, z ktorého  výsledkami nás oboznámila  dr.Lívia Nemcová (vedúca projektu) z UMB v Banskej Bystrici. O prvých výsledkoch výskumu  vidieckej  mládeže na SPU v Nitre referoval dr.P.Barát. Informáciu o priebehu výskumu multikulturality na Slovensko s prihliadnutím na nové skupiny imigrantov poskytol dr.R.Štefančík(UCM v Trnave).

Vdiskusnej časti sa za účasti dr.R.Bednárika (predseda SSS pri SAV) reflektovala problematika prenosu výsledkov výskumu do spoločenskej praxe. S podporou sekcie mládeže SSS pri SAV sa uplatní príprava POLICY BRIEF z mnohých oblastí života mládeže pre predstaviteľov politiky mládeže a práce s mládežou.

Konferencia 2012

Konferencia Mládež a pravicový extremizmus

Typicky jesenné počasie privítalo 7. 11.2012 účastníkov konferencie s názvom Mládež a politický extrémizmus v priestoroch Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTE. Podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky v SR. V príjemnej atmosfére sa tak zišla rôznorodá spoločnosť vystupujúcich, pozvaných hostí a aj účastníkov, ktorých téma politického extrémizmu zaujíma natoľko, že rozhodli podeliť o svoje cenné poznatky v tejto oblasti. Podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľa IUVENTY Mgr. J. Miháliková, PhD. Vo svojom príhovore v krátkosti predstavila náplň práce IUVENTY, ktorej cieľom je implementovať štátnu politiku voči deťom a mládeži.Moderátor podujatia PhDr. Radoslav Štefančík, Mpol., PhD. načrtol program konferencie, usporiadanej do dvoch tématických panelov a následných sprievodných programov.

Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. v mene svojich spolupracovníkov vystúpil s hlavným referátom Mládež a občania SR: kultúrne stereotypy a ústretovosť k pravicovému extrémizmu. Išlo o jednu z prvých prezentácií výsledkov výskumu v rámci národného projektu KomPrax-IUVENTA. Tento  reprezentatívny sociologický výskum finančne podporil Národný projekt KomPrax, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a realizoval expertný tím prof. L. Macháčka, PhDr. F. Bartoša  a PhDr. V. Paláska na reprezentatívnej vzorke 761 respondentov slovenskej populácie od 16 rokov do 29 rokov v období mesiaca september 2012. Hlavným cieľom uvedeného výskumu je zistenie postoja občanov SR voči pravicovému extrémizmu a definovanie rizikových skupín pre nasmerovanie edukačných neformálnych aktivít. Po predstavení techniky zberu dát a reprezentatívnosti výskumnej vzorky, ktorú prezentoval PhDr. V. Palásek z ASA, prof. Macháček prezentoval zistenia, vyplývajúce z výskumu. (Pozri príspevok je v  MaS 4,2012)

Hodnotným príspevkom sa prezentovala dvojica autorov PhDr. Radoslav Štefančík, MPol, PhD. a PhDr. Jozef Lenč, PhD., ktorí sa zaoberali výskumnou témou Integrácia mladých migrantov v slovenskej spoločnosti. Aj tento výskum svojou činnosťou podporila IUVENTA. Hlavnou metódou výskumu boli tzv. fokusové skupiny študentov vybraných stredných (Senec, Bratislava, Handlová, Poprad, Nitra) a vysokých škôl (Trnava, Košice). Cieľovú skupinu predstavovali respondenti vo veku 15 – 29 rokov. Predmetom skúmania sa stala analýza migračnej politiky. Na základe empirických údajov a ich následnej analýzy, autori poukázali nato, že existujú rozdiely ako vnímajú migrantov respondenti. Vysokoškoláci a gymnazisti prejavili vyššiu kompetenčnú schopnosť definovania migrantov ako respondenti navštevujúci ostatné stredné školy. Príslušníci ostatných stredných škôl vnímajú pojem migrant skôr slovami: šikmooký, neger, arabáč, aziat, pokémon, Číňan. Až po odbornom vysvetlení pojmov migrant, či migranti, respondenti vnímali migranta aj ako cudzinca z kultúrne príbuzných krajín. Ďalším zistením je fakt, že respondenti mimoriadne negatívne vnímali pracovných migrantov a migrantov s moslimským vierovyznaním. Ako hlavný dôvod svojho negatívneho postoja uvádzali, že migranti predstavujú konkurenciu pre pracovný trh v podmienkach vysokej nezamestnanosti a pri moslimoch rezonoval najmä ich vzťah k ženám. Čo sa týka samotnej migračnej politiky, z výskumu vyplynulo, že spravidla nie sú o nej medzi mladými ľuďmi žiadne vedomosti. Na záver možno konštatovať, že uvedený výskum je hodnotnou informáciou nielen pre laickú verejnosť, ale i pre štátne inštitúcie, zodpovedné za migračnú politiku Slovenskej republiky.

Prof. Dr. Eva Poláková z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave interpretovala prvé výsledky výskumov, ktoré sa realizovali v rámci projektu VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá  internetovej komunikácie. Projekt sa realizuje v časovom horizonte rokov 2011 – 2013, pričom jeho zameranie je teoreticko – empirické a multidisciplinárne. Zvolená metodológia predstavuje zmiešanú výskumnú stratégiu a komplementárny prístup s uplatnením zakotvenej teórie. Samotný projekt je tvorený sériou niekoľkých výskumov zameraných na internetovú komunikáciu. V rámci projektu sa riešili: 1. Využívanie on-line komunikácie, možnosti a nebezpečenstvá. Pozornosť výskumníkov bola v tomto prípade venovaná vysokoškolským študentom, najmä v kontexte ich (ne)zaradenia ku Google generácií. V praxi to znamená, že sa skúmal problém plagiátorstva a podpory učenia pri zdieľaní učebných materiálov. Závery tohto výskumu ukázali, že študenti vysokých škôl nepovažujú prístup ku kolektívnej informácií za plagiátorstvo. 2. Možnosti a nebezpečenstvá v prostredí sociálnych sietí – riziká a benefity. V rámci tohto výskumu sa riešila problematika spojená s využívaním sociálnych sietí v akademickej príprave študentov stredných a vysokých škôl, rozšírené možnosti učenia a akademická prokrastinácia.

Veľmi zaujímavú časť projektu tvoril výskum s názvom Šírenie diskriminácie v prostredí sociálnych sietí, v ktorom si riešitelia Eva Poláková, Lucia Spalová a Peter Szabo, položili niekoľko výskumných otázok spojených s diskrimináciou rómskeho etnika v prostredí najznámejšej sociálnej siete – Facebooku. (Príspevok  je uverejnený v MaS 4,2012).

Počas diskusie sa rozprúdila živá a plodná debata, ktorá sa dotýkala širokého spektra problémových okruhov metodologického, ale aj predmetného charakteru. Diskusia sa neobmedzila len na jednotlivé dielčie aspekty prezentovaných výskumov akými boli terminologické nejasnosti vyplývajúce z použitia pojmov ako extrémizmus či radikalizmus. Záujem účastníkov sa zameral aj na jednotlivé dimenzie extrémizmu – rómsku otázku. Práve zo špecificky zameraných otázok o úplnosti/neúplnosti rodiny respondenta na jeho súhlas s ideami ultrapravice, alebo či je výskumom pokrytá aj časť populácie, voči ktorej sú extrémistické prejavy namierené, vyplýva potreba ďalších výskumov v tejto oblasti. Výskum Mládež a pravicový extrémizmus obsahuje pochopiteľne mnohé odpovede na tieto otázky, ktoré sa budú postupne publikovať. Už súčasné poznatky sú kľúčové pre naplánovanie ďalšej edukačnej činnosti, ktorá by sa zamerala práve na tie rizikové skupiny mládeže, ktoré majú najväčší potenciál na podporu pravicových ideí.

Konferencia v druhom panele dala priestor 3 informatívnym správam z výskumov, ktoré podporila IUVENTA. PhDr. Pavol Barát prezentoval výskum Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže (Katedra spoločenských vied, FEM SPU v Nitre a výskumný tím pod vedením Mgr. Ing. Danky Moravčíkovej, PhD.), Mgr. Miroslava Hlinčíková prezentovala výskum Mladí Európania a Európanky bez hraníc (Inštitút pre verejné otázky v Bratislave, riešiteľský tím Mgr. Miroslava Sekulová a Mgr. Miroslava Hlinčíková) a Mgr. Naďa Thaiszová uviedla prvé výsledky výskumu Environmentálne cítenie mladých ľudí (Ústav informácií a prognóz školstva MŠ SR v Bratislave). Ich správy sa týkali aktuálneho stavu jednotlivých podporených výskumných projektov pre roky 2011- 2013.

Konferencia Mládež a politický extrémizmus, ktorú pripravila sekcia mládeže Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave zvýraznila záujem o nový aktuálny posun v hodnotových orientáciáciách mladých ľudí spojený s ich väčšou otvorenosťou ideám ultrapravice. Nové výskumy v tejto oblasti, ale aj spájanie tvorivého potenciálu výskumníkov rozličných vedných disciplín a rozličných pracovísk sú požadované aktuálnymi úlohami tvorby stratégií štátnej mládežníckej politiky v roku 2013.

Mgr. Ján Machyniak a Mgr. Karol Šebík, FSV UCM v Trnave

Dekáda výskumu mládeže – konferencia o problematike mládeže na Slovensku

Pod názvom Dekáda výskumu mládeže / Prezentácia výsledkov výskumu mládeže za roky 1993-2013 sa konalo stretnutie  odborníkov 7. novembra 2013, v priestoroch hlavnej budovy Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže na Búdkovej ulici v Bratislave. Išlo o vedecké stretnutie v rámci voľného pokračovania cyklu k problematike mládeže pri príležitosti 17.novembra s cieľom prezentovať teoretické poznatky i empirické výsledky výskumov za ostatnú dekádu v monografických a zborníkových publikáciách, ako aj vo vedeckých a odborných  štúdiách vo vedeckých časopisoch v oblasti problematiky mládeže a práce s mládežou. Konferencia usporiadali Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, Mládež a spoločnosť, PEDAGOGIKA.SK, Studia politica slovaca, Slovenská politologická revue v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTA a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Konferenciu uviedol príhovorom prof. Mgr. Ladislav  Macháček, CSc., ktorý zároveň celé vedecké podujatie moderoval.

Konferencia bola rozdelená do dvoch tematických blokov. Začiatok a zároveň prvý blok konferencie bol venovaný predstaveniu časopisov, ktoré zastupovali  jednotliví členovia redakčných rád. Zástupcovia detailne prezentovali informácie o svojich časopisoch, v ktorých sa problematika mládeže pravidelne objavuje.  Doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc. prezentovala dva časopisy Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľkú pozornosť účastníci venovali časopisu Studia Politica Slovaca, ktorý zastupovala Mgr. Kristína Šabíková, PhD. Časopis Studia Politica Slovaca má niekoľkoročnú tradíciu, vydáva ho Ústav politických vied  Slovenskej akadémie vied. Hlavným redaktorom je PhDr. Miroslav Pekník, CSc. Časopis ponúka okrem  politologických tém  aj možnosť uverejniť príspevky z problematiky mládeže, ak majú vzťah k európskym a politickým problémom integrácia Slovenska. Podľa informácií najväčší počet prispievateľov v ostatnom období sú autori z radov doktorandov a študentov politológie. Ďalším prezentovaným časopisom bol časopis s názvom Mládež a spoločnosť, ktorý existuje už od roku 1990, ale nadväzuje na tradíciu ročenky Sociológia mládeže 1969 a metodického bulletinu Teórie, metodika a prax mládežníckeho hnutia. Jeho  súčasným vydavateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  a Ústav informácií a prognóz školstva MS SR. Časopis predstavila výkonná redaktorka PhDr. Marianna Pétiová, PhD. Napokon bol prezentovaný časopis Slovenská politologická revue, vydávaný Fakultou sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave. a časopis PEDAGOGIKA.SK, ktorý vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV od roku 2010.

V diskusii sa  účastníci podujatia venovali  aj otázkam redakčnej práce. Upozorňovalo sa na to, aby redakcie plnohodnotne komunikovali so svojimi prispievateľmi. Všetky prezentované časopisy boli  k dispozícii priamo na mieste, teda záujemcovia si ich mohli  prezrieť a aj zobrať so sebou podľa vlastného uváženia.

V druhej časti  autori prezentovali svoje publikácie či zborníky. Prvou prezentujúcou bol  docentka Danka Moravčíková (VŠP v Nitre), ktorá oboznámila prítomných so svojou monografiou Vidiek a mládež v sociálnovedných reflexiách(2013). Prezentácia vyvolala zaujímavú diskusiu na tému vidieckej mládeže na Slovensku.  Diskutovalo sa aj o súčasnom chápaní vidieka a o špecifickosti obcí patriacich do tradičného vidieku a novodobých prímestských obcí.   PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D prezentoval tri publikácie, ktoré vznikli s prispením finančných grantov IUVENTy a MŠ SR na pôde UCM v Trnave. Prvá publikácia Politické mládežnícke organizácie na Slovensku(2010) sa venuje funkciám  politických mládežníckych organizácií. Autor upozornil na zaujímavosť, že mladí ľudia, ktorí aktívne pôsobili v tomto type mládežníckych organizácii, sa nie vždy stávajú politikmi ako by sa to mohlo  javiť,  ale  obsadzujú skôr profesie manažérov na rozličných pozíciách a mimo politiky. V poradí druhou bola publikácia Mladí migranti v slovenskej spoločnosti(2012), ktorá prináša pohľad na migrantova osobitosti migračnej politiky Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venoval autor štúdii, ktorá systematicky analyzovala situáciu moslimov na Slovensku. Tretia prezentovaná publikácia Mládež a pravicový extrémizmus na Slovensku(2013) je najnovším prínosom sociológov a politológov k aktuálnej téme, ktorá znovu vzbudila pozornosť slovenskej verejnosti aj vo väzbe na výsledky volieb do VUC.

Konferenciu ukončil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., ktorý predstavil všetky doposiaľ realizované a publikované materiály, venujúce sa problematike mládeže po roku 2004. Tieto materiály budú k dispozícii na novovytvorenej časti webovej stránke Fakulty sociálnych vied UCM v  Trnave  v tzv.  fakultnej elektronickej knižnici.  Elektronická knižnica FSV UCM v Trnave bude verejne prístupná pre  študentov, pedagógov,  pracovníkov pracujúcich s mládežou.

Konferencia opäť potvrdila nielen potrebu skúmania mládeže v rôznych oblastiach, života spoločnosti, ale aj hľadanie spôsobov sprostredkovania informácií o týchto výskumných výsledkoch. Zdá sa, že vedecké časopisy, ale najmä elektronicky dostupné publikácie efektívne doplnia už dlhšie fungujúcu webstránku Slovenského inštitútu mládeže (IUVENTA) www.vyskummladeze.sk., aby sa výsledky výskumu mládeže stali súčasťou verejného diskurzu na tému mládež a súčasná spoločnosť.

PhDr. Michal Imrovič, doktorand FSV UCM v Trnave

]]>
http://www.sociologia.eu.sk/?feed=rss2&p=305 0