rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Východoslovenská pobočka SSS pri SAV a Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove si Vás dovoľujú pozvať na VIII. doktorandskú konferenciu s názvom: Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu, ktorá sa uskutoční dňa 22.9.2017 na Prešovskej univerzite v Prešove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese:martin.hamadej@gmail.com. Viac informácií spolu s predbežným programom konferencie na stiahnutie tu.

• Srdečne pozývame vás  na teoretický seminár  „Harold Garfinkel a jeho etnometodológia„, ktorý v spolupráce so Sociologickým ústavom SAV organizuje sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV. Seminár sa uskutoční 27.septembra t.r.v čase medzi 13.00 a 17.00 v  Bratislave v zasadačke č.94 Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na V. Nitrianske sociologické kolokvium na tému: Medzi lokálnym a globálnym systémom –procesná glokalizácia, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, vo štvrtok 12.10.2017. Pozvánka a program na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy SSS pri SAV v spolupráci s akademickými pracoviskami v Českej republike a na Slovensku pozývajú na seminár zameraný na tému medzigeneračných vzťahov, ktorý si kladie za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike generácií a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume. Seminár počíta i s prítomnosťou zahraničných účastníkov (ČR, z Poľska a Maďarska). Podujatie sa uskutoční 26. 10. 2017 v Nitre, na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UKF. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese mstrbova@ukf.sk

Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVMateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave pozývajú na vedecký seminár zameraný na medzigeneračné rozdiely v pracovnom prostredí  s názvom Managing generations, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 v priestoroch MTF STU  (miestnosť T02) v budove na Bottovej č. 25 v Trnave, pozvánka na stiahnutie tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik