rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Výbor SSS pri SAV na svojom štvrtom zasadaní 17. 1. 2023 schválil plán akcií na rok 2023.  Sekcie a pobočky spoločnosti navrhli 15 podujatí, pre ktoré  žiadame podporu od Rady vedeckých spoločností SAV. O presných termínoch ich konania a o možnosti prihlásiť sa vás budeme priebežne informovať:

Letná škola vojenskej sociológie (Modra-Piesok 3.-4.8.2023)
Reflexia bezpečnostných hrozieb v spoločnosti a médiách (Bratislava, 12. 2023)
Mladí ľudia a ich partnerské a rodinné správanie (Bratislava, 9. 2023)
Mechanizmy vzniku a udržiavania vzdelanostných nerovností (Bratislava 11. 2023)
Aktuality vo výskume mládeže (seminár) (Bratislava, 4. 2023)
Online vzdelávania ako súčasť vysokoškolského štúdia  (Trnava 10./11.2023)
Umelá inteligencia: sociálne a etické problémy (Bratislava, 5. 2023)
XIV.doktorand. konferencia – Environment. spravodlivosť vo výskume (Prešov, 10./11. 2023)
Vedecké sympózium – Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu (Prešov, 6. 2023)
Verejná moc a demokracia na Slovensku 30 rokov po vzniku SR (Bratislava, 11. 2023)
Kreatívny priemysel ako kultúra? (Bratislava, 5., 2023)
Ján Lajčiak: od uznávania k poznávaniu – seminár (Bratislava, 11. 2023)
Fandíme slovenskej sociológii a sociológii na SPU v Nitre (Nitra, 3., 2023)
Klimatická zmena a životné prostredie očami sociolog. výskumu (Nitra, 5./6. 2023)
Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (Nitra, 10. 2023)

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik