rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pozýva na diskusný workshop Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociologickej reflexii, ktorý sa uskutoční 30. novembra od 13,00 h, počas vedeckých dní v kongresovej sále VC AgroBioTech v Nitre, Bližšie informácie na stránke univerzity a v priloženej pozvánke na stiahnutie tu.

• Dovoľujeme si Vás pozvať na V. Nitrianske sociologické kolokvium na tému: Medzi lokálnym a globálnym systémom –procesná glokalizácia, ktoré sa uskutoční na Katedre sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančikovej 1, vo štvrtok 12.10.2017. Pozvánka a program na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie mládeže a sociológie výchovy SSS pri SAV v spolupráci s akademickými pracoviskami v Českej republike a na Slovensku pozývajú na seminár zameraný na tému medzigeneračných vzťahov, ktorý si kladie za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike generácií a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume. Seminár počíta i s prítomnosťou zahraničných účastníkov (ČR, z Poľska a Maďarska). Podujatie sa uskutoční 26. 10. 2017 v Nitre, na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UKF. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese mstrbova@ukf.sk. Pozvánka na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAVMateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave pozývajú na vedecký seminár zameraný na medzigeneračné rozdiely v pracovnom prostredí  s názvom Managing generations, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 v priestoroch MTF STU  (miestnosť T02) v budove na Bottovej č. 25 v Trnave, pozvánka s predbežným programom a bližšími informáciami na stiahnutie tu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na e-mailovú adresu: mgkonfer@mtf.stuba.sk . Návratka na stiahnutie tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik