rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Pozývame Vás na konferenciu Katedry sociológie FiF UK, na ktorej budú predstavené hlavné zistenia projektu Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku. Viac sa dozviete už 14. júna 2018 o 10.00 hod. v Bratislave. Program s konkretizáciou tém prezentácií a ďalšie informácie nájdete v priloženom programe tu.

Katedra sociológie FFUK spolu so sekciou sociálnej patológie SSS pri SAV pozýva na pripravovanú slovensko – českú konferenciu „Paralely a divergencie“ organizovanú pri príležitosti našich štátoprávnych výročí, na zhodnotenie a komparáciu vývoja v kriminologickej oblasti a širšej oblasti vývoja a regulácie sociálno- patologických javov v SR a ČR. Konferencia  sa bude konať v dňoch 3. – 5. 10. 2018 v kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre –Harmónii. Záujemcovia si môžu stiahnuť priloženú pozvánku a prihlášku.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik