rokettube porno
SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Katedra sociológie UKF v Nitre pozývajú na podujatie organizované v spolupráci so SSS pri SAV s názvom Rómovia a komunitná práca, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2022 o 11:00 na Slančíkovej 1 UKF v Nitre, miestnosť 139. Bližšie informácie nájdete na pozvánke tu.

Katedra sociológie Trnavskej Univerzity spoločne s SSS pri SAV pozýva na verejnú online prednášku s názvom Výskum vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá sa uskutoční v piatok 26.11 o 10:00. Pozvánka na stiahnutie tu. Link na pripojenie k online prednáške tu.

• Prognostický ústav pri SSS pri SAV a Materiálovotechnologická fakulta STU pozývajú na workshop, ktorý sa uskutoční v rámci konferencie EAI Mobility IoT 2021 – 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities (8.-12.december), zameraný na prezentovanie poznatkov v oblasti požadovaných pracovných kompetencii v kontexte rozvoja priemyslu 4.0, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0077/19. Pozvánku na workshop a bližšie informácie nájdete tu.
Workshop sa uskutoční online 10.12.2021 v rámci sekcie, ktorej bližšie informácie nájdete na tomto linku a samotný workshop nájdete na linku tu.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Metodologická sekcia SSS pri SAV pozývajú na vedecký seminár s názvom Teoreticko-metodologické východiská sociologického skúmania vzdelanostných nerovností: súčasné poznatky a zistenia, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0224/19. Pozvánku na vedecký seminár a bližšie informácie nájdete tu.
Vedecký seminár sa uskutoční online 5.11.2021 o 9:00 a zúčastniť sa ho môžete kliknutím na link tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik