rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV |  O nás

O nás

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie.

Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Klemensova 19
813 64  Bratislava
IČO: 00179001
DIČ: 2022121816

Číslo bankového účtu IBAN:

SK40 0900 0000 0000 1146 6623

BIC:  GIBASKBX

Výška ročného členského poplatku - pre ekonomicky aktívnych členov je 10  a pre študentov a ostatných ekonomicky neaktívnych 3 (nepracujúci dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, nepracujúci na rodičovskej dovolenke, a pod.)

PREDSEDNÍČKA:

PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

e-mail: zuza.kusa@savba.sk

STANOVY Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied na stiahnutie tu.

PRIHLÁŠKA DO SSS PRI SAV na stiahnutie tu.

ETICKÝ KÓDEX Medzinárodnej sociologickej asociácie (ISA – International Sociological Association) na stiahnutie tu.

ONLINE PUBLIKÁCIE SSS pri SAV

• Zborník príspevkov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 23. – 24. mája 2018 v Bratislave, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovensko 10 rokov v Európskej únii, ktorá sa konala v dňoch 25.-26. apríla 2014, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii, ktorá sa konala  dňa 13. apríla 2012, je dostupný v elektronickej podobe tu.

UZNESENIA VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ  SLOVENSKEJ SOCIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV

Uznesenia Valného zhromaždenia SSS pri SAV 13 9 2022

Uznesenia Valného zhromaždenia SSS pri SAV  (2020)

• Uznesenia Valného zhromaždenia SSS pri SAV (2018)

• Uznesenia Valného zhromaždenia SSS pri SAV (2016)

• Uznesenia Valného zhromaždenia SSS pri SAV (2014)

• Prečítajte si uznesenia Valného zhromaždenia SSS pri SAV (2012)

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik