rokettube porno
Branch of Sociology of Medicine | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Branch of Sociology of Medicine

Sekcia sociológie zdravotníctva

Vedúca sekcie od r. 2019: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.,
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava,
kontakt: silvia.capikova (a) fmed.uniba.sk

Zakladateľ a vedúci sekcie do r.2018: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.,
Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,
Námestie 1. mája č.1, 811 06 Bratislava,
kontakt: matulnik(a)vssvalzbety.sk

PODUJATIA

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV pri príležitosti životného jubilea pána profesora Jozefa Matulníka, prvého vedúceho sekcie, uskutočnilo 12.12.2021 online sympózium Spoločenské dimenzie zdravia a zdravotníctva – pocta prof. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD., MPH., pri príležitosti jeho životného jubilea a vydala dve nepredajné tematické publikácie: Zborník príspevkov a pozdravov na CD-ROM (na stiahnutie TU) a „Sociológia zdravia, choroby a zdravotníctva. Výber z diela prof. Jozefa Matulníka pri príležitosti jeho životného jubilea.“ (na stiahnutie TU).

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV pozýva na konferenciu s názvom: “Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a spoločnosti“, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2016 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5, Bratislava. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu. Program konferencie na stiahnutie tu.

Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv.Alžbety zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rodina a zdravie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 27. 11. 2015, bližšie informácie a pozvánka na stiahnutie tu. Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

ZBORNÍKY

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie sekcie sociológie zdravia a choroby s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, konanej dňa 7. novembra 2018 v Bratislave na stiahnutie tu.

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a v spoločnosti, konanej dňa 9. decembra 2016 v Bratislave, na stiahnutie tu.

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej  konferencie s názvom Životný štýl a zdravie, konanej dňa 5. decembra 2014 na stiahnutie tu

Zborník referátov zo sympózia s názvom Vzdelávanie a zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím, konaného dňa 17. decembra 2013 na stiahnutie tu

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej  konferencie s názvom Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti, konanej dňa  14.  decembra 2012 na stiahnutie tu

Zborník referátov zo Slovensko-českej konferencie s názvom Nové poznatky a trendy konanej dňa 26. novembra 2010 v Bratislave, si môžete stiahnuť tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik