rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV |  Výbor

Výbor

Členovia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

PREDSEDA: PhDr. Karol Čukan, CSc.

mobil: 0903 824 004

e-mail: cukank@mod.gov.sk

PODPREDSEDA: Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.

tel.: +421-02-69202840 (42)

e-mail: matulnik@vssvalzbety.sk (Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.)

TAJOMNÍK: PhDr. Margita Kollárová, PhD.

tel.: +421-2-69202840 (42)

e-mail: minichova@vssvalzbety.sk (Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.)

HOSPODÁR: doc. PhDr. Rastislav  Bednárik, CSc.

tel.: +421-918172550

e-mail: Rastislav.Bednarik@ivpr.gov.sk (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

SPRÁVCA WEB STRÁNKY: Martin Fero, PhD.

tel.: +421-02-69202840 (42)

e-mail: feromartin@gmail.com (Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.)

Ostatní členovia Výboru SSS pri SAV:

prof. PhDr. Monika Čambalíková, CSc. (monika.cambalikova@savba.sk)

doc. Kamil Kardis, PhD. (kamil.kardis@unipo.sk)

doc. Karol Murdza, PhD. (karol.murdza@minv.sk)

PhDr. Eva Laiferová, CSc. (eva.laiferova@fphil.uniba.sk)

Členovia revíznej komisie SSS pri SAV:

kpt. PhDr. Pavel Czirák, PhD.  (czirak(a)inethome.sk)

Mgr. Milan Zeman  (milan.zeman@savba.sk)

Zápisnice novozvoleného výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV:

Zápisnica_2_2017

Zápisnica_1_2017

Zápisnica_4_2016

Zápisnica_3_2016

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2014-2016)

Zápisnica_2_2016

Zápisnica_1_2016

Zápisnica_4_2015

Zápisnica_3_2015

Zápisnica_2_2015

Zápisnica_1_2015

Zápisnica_6_2014

Zápisnica_5_2014

Zápisnica_4_2014

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2012-2014)

Zápisnica_3_2014

Zápisnica_2_2014

Zápisnica_1_2014

Zápisnica_4_2013

Zápisnica_3_2013

Zápisnica_2_2013

Zápisnica_1_2013

Zápisnica_6_2012

Zápisnica_5_2012

Zápisnica_4_2012

Zápisnica_3_2012

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2010-2012)

Zápisnica_2_2012

Zápisnica_1_2012

Zápisnica_4_2011

Zápisnica_3_2011

Zápisnica_2_2011

Zápisnica_1_2011

Zápisnica_1_2010

Zápisnica_2_2010

Zápisnica_3_2010

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2016

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2014

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2012

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2010

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik