rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV |  Výbor

Výbor

Členovia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

PREDSEDA: PhDr. Peter Guráň, PhD.

e-mail: guranpeter11@gmail.com

PODPREDSEDA: Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

e-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk

TAJOMNÍČKA: Mgr. Marianna Mrva

e-mail: marianna.mrva@savba.sk

HOSPODÁR: Mgr. Milan Zeman

e-mail: milan.zeman@savba.sk

SPRÁVCA WEB STRÁNKY: Mgr. Martin Fero, PhD.

e-mail: feromartin@gmail.com

Ostatní členovia Výboru SSS pri SAV:

Mgr. Gizela Brutovská, PhD. (gizela.brutovska@gmail.com)

PhDr. Karol Čukan, CSc.

Mgr. Daniel Gerbery, PhD. (daniel.gerbery@uniba.sk)

Mgr. Roman Hofreiter, PhD. (roman.hofreiter@umb.sk)

Členovia revíznej komisie SSS pri SAV:

doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. (Rastislav.Bednarik@ivpr.gov.sk)

mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD. (pavel.czirak@hotmail.com)

Zápisnice novozvoleného výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV:

Zápisnica_1_2022

Zápisnica_3_2021

Zápisnica_2_2021

Zápisnica_1_2021

Zápisnica_5_2020

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2018-2020)

Zápisnica_4_2020

Zápisnica_3_2020

Zápisnica_2_2020

Zápisnica_1_2020

Zápisnica_5_2019

Zápisnica_4_2019

Zápisnica_3_2019

Zápisnica_2_2019

Zápisnica_1_2019

Zápisnica_8_2018

Zápisnica_7_2018

Zápisnica_6_2018

Zápisnica_5_2018

Zápisnica_4_2018

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2016-2018)

Zápisnica_3_2018

Zápisnica_2_2018

Zápisnica_1_2018

Zápisnica_4_2017

Zápisnica_3_2017

Zápisnica_2_2017

Zápisnica_1_2017

Zápisnica_4_2016

Zápisnica_3_2016

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2014-2016)

Zápisnica_2_2016

Zápisnica_1_2016

Zápisnica_4_2015

Zápisnica_3_2015

Zápisnica_2_2015

Zápisnica_1_2015

Zápisnica_6_2014

Zápisnica_5_2014

Zápisnica_4_2014

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2012-2014)

Zápisnica_3_2014

Zápisnica_2_2014

Zápisnica_1_2014

Zápisnica_4_2013

Zápisnica_3_2013

Zápisnica_2_2013

Zápisnica_1_2013

Zápisnica_6_2012

Zápisnica_5_2012

Zápisnica_4_2012

Zápisnica_3_2012

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2010-2012)

Zápisnica_2_2012

Zápisnica_1_2012

Zápisnica_4_2011

Zápisnica_3_2011

Zápisnica_2_2011

Zápisnica_1_2011

Zápisnica_1_2010

Zápisnica_2_2010

Zápisnica_3_2010

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2016

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2014

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2012

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2010

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik