rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV |  Výbor

Výbor

Členovia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

PREDSEDNÍČKA: prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

tel.:

e-mail: monika.cambalikova@savba.sk

PODPREDSEDA: Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

tel.:

e-mail: dzambazovic@gmail.com

TAJOMNÍK: Mgr. Martin Fero, PhD.

tel.:

e-mail: feromartin@gmail.com

HOSPODÁR: Mgr. Milan Zeman

tel.:

e-mail: milan.zeman@savba.sk

SPRÁVCA WEB STRÁNKY: Mgr. Martin Fero, PhD.

tel.:

e-mail: feromartin@gmail.com

Ostatní členovia Výboru SSS pri SAV:

Mgr. Gizela Brutovská, PhD. (gizela.brutovska@gmail.com)

Mgr. Roman Klobucký, PhD. (robert.klobucky@savba.sk)

PhDr. Zuza Kusá, CSc. (Zuza.Kusa@savba.sk)

Mgr. Roman Hofreiter, PhD. (roman.hofreiter@umb.sk)

PhDr. Eva Laiferová, CSc. (eva.laiferova@fphil.uniba.sk)

Členovia revíznej komisie SSS pri SAV:

mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD. (pavel.czirak@hotmail.com)

Mgr. et Mgr.  Zuzana Révészová (reveszova.zuzana@gmail.com)

Zápisnice novozvoleného výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV:

Zápisnica_4_2020

Zápisnica_3_2020

Zápisnica_2_2020

Zápisnica_1_2020

Zápisnica_5_2019

Zápisnica_4_2019

Zápisnica_3_2019

Zápisnica_2_2019

Zápisnica_1_2019

Zápisnica_8_2018

Zápisnica_7_2018

Zápisnica_6_2018

Zápisnica_5_2018

Zápisnica_4_2018

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2016-2018)

Zápisnica_3_2018

Zápisnica_2_2018

Zápisnica_1_2018

Zápisnica_4_2017

Zápisnica_3_2017

Zápisnica_2_2017

Zápisnica_1_2017

Zápisnica_4_2016

Zápisnica_3_2016

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2014-2016)

Zápisnica_2_2016

Zápisnica_1_2016

Zápisnica_4_2015

Zápisnica_3_2015

Zápisnica_2_2015

Zápisnica_1_2015

Zápisnica_6_2014

Zápisnica_5_2014

Zápisnica_4_2014

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2012-2014)

Zápisnica_3_2014

Zápisnica_2_2014

Zápisnica_1_2014

Zápisnica_4_2013

Zápisnica_3_2013

Zápisnica_2_2013

Zápisnica_1_2013

Zápisnica_6_2012

Zápisnica_5_2012

Zápisnica_4_2012

Zápisnica_3_2012

Zápisnice z výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (2010-2012)

Zápisnica_2_2012

Zápisnica_1_2012

Zápisnica_4_2011

Zápisnica_3_2011

Zápisnica_2_2011

Zápisnica_1_2011

Zápisnica_1_2010

Zápisnica_2_2010

Zápisnica_3_2010

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2016

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2014

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2012

Program   V a l n é ho    z h r o m a ž d e n i a     SSS  pri  SAV apríl 2010

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik