rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

• Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV  Vás pozýva na Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa bude konať dňa 3. septembra 2020 o 10:30 hod. vo Veľkej aule v areáli SAV v Bratislave na Patrónke (Dúbravská cesta 9, mapa na stiahnutie tu, linky MHD na miesto konania na stiahnutie tu). Program Valného zhromaždenia na stiahnutie tu.

Cena Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu v roku 2020, vyhlásenie výsledkov na stiahnutie tu.

• Vzhľadom na súčasnú situáciu s výskytom koronavírusu a ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi karanténnymi opatreniami,  Výbor SSS pri SAV ruší pôvodne plánovaný termín konania Valného zhromaždenia SSS pri SAV (20. mája 2020). Členovia a členky Výboru SSS pri SAV sú si vedomí a vedomé, že po 20. máji 2020 končí ich 2-ročné funkčné obdobie. Po tomto termíne nebude súčasný Výbor SSS pri SAV vykonávať žiadne závažné rozhodnutia okrem povinnosti pripraviť a zvolať riadne Valné zhromaždenie SSS pri SAV v čo najkratšom možnom čase, keď to okolnosti súvisiace s pandémiou dovolia.

• V zmysle uznesenia on-line Výboru SSS pri SAV zo dňa 8. 4. 2020 sa v dôsledku pandémie COVID 19 konanie Výročnej konferencie SSS pri SAV, plánované na 20. – 21. mája 2020 odkladá na neurčito.

• Online rokovanie výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 8.4.2020 (streda) o 14:00 hod.

• Výbor SSS pri SAV schválil Štatút ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora. Prvýkrát sa ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení SSS pri SAV v roku 2020 za práce z rokov 2018-2019. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2019 na mailovú adresu predsedníčky Výboru SSS (monika.cambalikova@savba.sk). Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný tu.

• Slovenská sociologická spoločnosti pri SAV zorganizovala v dňoch 21. – 22. novembra 2019 konferenciu Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni Kongresovom centre SAV Smolenice. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu.
Program konferencie na stiahnutie tu., stručná správa z konferencie tu

• Zborník príspevkov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 23. – 24. mája 2018 v Bratislave, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• Zborník príspevkov z vedeckej konferencie sekcie sociológie zdravia a choroby s názvom Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo – problémy a perspektívy spolupráce, konanej dňa 7. novembra 2018 v Bratislave na stiahnutie tu.

20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik