rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

11. slovenské a české sociologické dni

10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť

Hlavná téma:

SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI

Hlavná stránka konferencie – nájdete tu.

Harmonogram organizačných krokov:

1. Výzva  na podávanie návrhov tém sekcií konferencie. Termín: 15. september 2023.   Zoznam sekcií nájdete tu.

2. Výzva na návrhy abstraktov príspevkov  (vyhlásenie 15. november 2023, termín uzavretia bol predĺžený do 15. apríla 2024) .  Zasielanie návrhov je uzavreté.

3. Informovanie  o prijatí príspevku   (do 30. apríla 2024)

4. Zverejnenie programu konferencie  a knihy abstraktov príspevkov ( do 15. júna 2024) : Tu nájdete Program konferencieKnihu abstraktov pozvaných prednášok a  akceptovaných príspevkov do sekcií konferencie.

Tešíme sa na stretnutie!

****

24. apríla 2024 sme si pripomenuli 60. výročie založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti  výbor spoločnosti v spolupráci so sekciami usporiadal 24. apríla 2024 diskusný seminár -
stretnutie sociológov, ktorých výskumné a organizačné aktivity spolutvárali  slovenskú sociológiu a jej organizáciu v prvých troch dekádach fungovania,  s výskumníkmi, ktorí sa usilujú o rekonštrukciu a zachovanie pamäte našej vedeckej spoločnosti a disciplíny.

Miesto:  Úrad SAV, Štefánikova č. 49 Bratislava, miestnosť č. 119 (prízemie)

začiatok: 9:00; ukončenie:  15:00

Program podujatia nájdete tu.  Informáciu o priebehu podujatia nájdete tu.

Informáciu o pôsobení významnej, žiaľ už zaniknuvšej,  sekcie sociológie bývania a urbanizácie SSS pri SAV pre vás spracovali  jej dlhoroční vedúci a nájdete ju tu.

****

Zborník z konferencie sekcie sociologickej teórie, sekcie kultúry a sekcie sociológie zdravotníctva

Umelá inteligencia – sociálne a etické problémy si môžete stiahnuť tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik