rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

• Ostatné zasadnutie výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 15.1.2020 (streda) o 13:00 hod. v priestoroch Sociologického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. poschodie.

• Výbor SSS pri SAV schválil Štatút ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora. Prvýkrát sa ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení SSS pri SAV v roku 2020 za práce z rokov 2018-2019. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2019 na mailovú adresu predsedníčky Výboru SSS (monika.cambalikova@savba.sk). Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný tu.

• Slovenská sociologická spoločnosti pri SAV zorganizovala v dňoch 21. – 22. novembra 2019 konferenciu Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni Kongresovom centre SAV Smolenice. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke tu.
Program konferencie na stiahnutie tu.

• Najbližšie zasadnutie výboru SSS pri SAV sa uskutoční dňa 16.12.2019 (pondelok) o 15:00 hod. v priestoroch Sociologického ústavu SAV, Klemensova 19, 4. poschodie.

• Zborník príspevkov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 23. – 24. mája 2018 v Bratislave, je dostupný v elektronickej podobe tu.

20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik