rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

11. slovenské a české sociologické dni

10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť

Hlavná téma:

SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI

Harmonogram výziev a organizačných krokov:

1. Výzva  na podávanie návrhov tém sekcií konferencie. Termín: 15. september 2023.  Úplné znenie výzvy na zasielanie návrhov sekcií  nájdete tu.

2. Výzva na návrhy abstraktov príspevkov  (vyhlásenie 30.  september 2023, termín uzavretia: 15.  január 2024)

3. Informovanie  o prijatí príspevku   (do 30. apríla 2024)

4. Zverejnenie programu konferencie  ( do 15. júna 2024)

***

24. mája  2023 sa uskutočnil interdisciplinárny vedecký seminár Umelá inteligencia. Seminár moderovala doc. Dilbar Alieva, vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV. Zúčastnilo sa na ňom takmer 40 prednášajúcich a hostí. Abstrakty príspevkov a fotografie z podujatia nájdete v rubrike Sekcie sociologickej teórie.

****

Výbor SSS pri SAV na svojom štvrtom zasadnutí 17.  1. 2023 potvrdil termín a miesto konania  Jedenástych slovenských a českých sociologických dní. Konať sa budú v dňoch 10. 9. až 13. 9. 2024 v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej. Programový výbor konferencie: Miloslav Bahna, Roman Hofreiter, Zuzana Kusá, Helena Kubátová, Jaroslav Soukup.

***

Výročná konferencia Európskej sociologickej asociácie sa uskutoční  27 – 30. 8. 2024 v Porte, Portugalsko

***

Stretnutie národných sociologických spoločností združených v ESA  18. januára 2023

Európska sociologická asociácia a Katedra politických vied na Univerzite Frederika II v Neapole zorganizovali 18. januára 2023 stretnutie zástupcov národných sociologických spoločností. Za Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV sa stretnutia zúčastnil jej podpredseda Mgr. Roman Hofreiter, PhD. Viac si prečítate tu.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zborník abstraktov z Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV 2022  Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie je k dispozícii tu.

Zborník príspevkov a pozdravov  z online sympózia (12.12.2021) „Spoločenské dimenzie zdravia a zdravotníctva – pocta prof. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD., MPH., pri príležitosti jeho životného jubilea“, ktorý vydala Sekcia sociológie zdravotníctva, je k dispozícii  na stiahnutie TU Sekcia sociológie zdravotníctva vydala ak výber z diela prof. Jozefa Matulníka „Sociológia zdravia, choroby a zdravotníctva, na na stiahnutie TU.

Ďalšie informácie

• Členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA:  web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik