rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

11. slovenské a české sociologické dni

10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť

Hlavná téma:

SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI

Hlavná stránka konferencie – nájdete tu.

Harmonogram organizačných krokov:

1. Výzva  na podávanie návrhov tém sekcií konferencie. Termín: 15. september 2023.   Zoznam sekcií, do ktorých môžete prihlasovať svoje príspevky nájdete tu.

2. Výzva na návrhy abstraktov príspevkov  (vyhlásenie 15. november 2023, termín uzavretia je predĺžený do 15. apríla 2024) .  Zasielanie návrhov prostredníctvom google formulára tu.

3. Informovanie  o prijatí príspevku   (do 30. apríla 2024)

4. Zverejnenie programu konferencie  ( do 15. júna 2024)

****

V apríli 2024 si pripomíname 60. výročie založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti!

Pri tejto príležitosti  výbor spoločnosti v spolupráci so sekciami usporiada 24. apríla 2024 diskusný seminár -
stretnutie sociológov, ktorých výskumné a organizačné aktivity spolutvárali  slovenskú sociológiu a jej organizáciu v prvých troch dekádach fungovania,  s výskumníkmi, ktorí sa usilujú o rekonštrukciu a zachovanie pamäte našej vedeckej spoločnosti a disciplíny.

Miesto:  Úrad SAV, Štefánikova č. 49 Bratislava, miestnosť č. 119 (prízemie)

začiatok: 9:30; ukončenie:  15:00

Viac o podujatí, jeho účastníkoch  a možnostiach prihlásiť sa na osobnú alebo online účasť nájdete tu.

****

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik