rokettube porno
DO POZORNOSTI | Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

DO POZORNOSTI

• dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave a na Výročnú vedeckú konferenciu Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. septembra 2022 na rovnakom mieste s názvom: Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie.

V súvislosti s prípravou Valného zhromaždenia SSS pri SAV Vám dávame do pozornosti možnosť nominovať členov a členky do Výboru a do Revíznej komisie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Svoj návrh kandidátov a kandidátok do volieb Výboru SSS pri SAV (v počte maximálne 9 osôb) a do volieb Revíznej komisie SSS pri SAV (v počte maximálne 2 osôb) zasielajte, prosím, najneskôr do 7. septembra 2022 cez anonymný formulár dostupný po kliknutí tu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že voľby členov a členiek nového výboru SSS pri SAV sa budú môcť zúčastniť iba tí členovia a tie členky SSS pri SAV, ktorí a ktoré budú mať uhradený členský príspevok. Členský príspevok bude možné uhradiť aj osobne, priamo pred Valným zhromaždením SSS pri SAV.

• Po Valnom zhromaždení SSS pri SAV sa uskutoční Výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá bude pokračovať aj nasledujúci deň.

Tematické zameranie konferencie a ďalšie podrobnejšie informácie sa nachádzajú v pozvánke na stiahnutie tu.

Termín pre zaslanie záväzných elektronických prihlášok na konferenciu je do 7. júna 2022 cez prihlasovací formulár dostupný po kliknutí tu.

• Výbor SSS pri SAV vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov na Cenu Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a na Cenu za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora. Ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení SSS pri SAV v roku 2022 za práce z rokov 2020-2021. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2022 na mailovú adresu sociologicka.spolocnost@savba.sk. Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný tu.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik