rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV | www.sociologia.eu.sk
125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

11. slovenské a české sociologické dni

10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť

Hlavná téma:

SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI

Hlavná stránka konferencie – nájdete tu.

Harmonogram organizačných krokov:

1. Výzva  na podávanie návrhov tém sekcií konferencie. Termín: 15. september 2023.   Zoznam sekcií nájdete tu.

2. Výzva na návrhy abstraktov príspevkov  (vyhlásenie 15. november 2023, termín uzavretia bol predĺžený do 15. apríla 2024) .  Zasielanie návrhov je uzavreté.

3. Informovanie  o prijatí príspevku   (do 30. apríla 2024)

4. Zverejnenie programu konferencie  a knihy abstraktov príspevkov ( do 15. júna 2024) : Tu nájdete Program konferencieKnihu abstraktov pozvaných prednášok a  akceptovaných príspevkov do sekcií konferencie.

Tešíme sa na stretnutie!

****

24. apríla 2024 sme si pripomenuli 60. výročie založenia Slovenskej sociologickej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti  výbor spoločnosti v spolupráci so sekciami usporiadal 24. apríla 2024 diskusný seminár -
stretnutie sociológov, ktorých výskumné a organizačné aktivity spolutvárali  slovenskú sociológiu a jej organizáciu v prvých troch dekádach fungovania,  s výskumníkmi, ktorí sa usilujú o rekonštrukciu a zachovanie pamäte našej vedeckej spoločnosti a disciplíny.

Miesto:  Úrad SAV, Štefánikova č. 49 Bratislava, miestnosť č. 119 (prízemie)

začiatok: 9:00; ukončenie:  15:00

Program podujatia nájdete tu.  Informáciu o priebehu podujatia nájdete tu.

Informáciu o pôsobení významnej, žiaľ už zaniknuvšej,  sekcie sociológie bývania a urbanizácie SSS pri SAV pre vás spracovali  jej dlhoroční vedúci a nájdete ju tu.

****

Zborník z konferencie sekcie sociologickej teórie, sekcie kultúry a sekcie sociológie zdravotníctva

Umelá inteligencia – sociálne a etické problémy si môžete stiahnuť tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

UPOZORNENIE  členom a členkám SSS pri SAV!

Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa bude konať 16. októbra 2024 v priestoroch ÚSV SAV na Klemensovej č. 19 v Bratislave. Jeho kľúčovými bodmi budú voľby výboru pre ďalšie funkčné obdobie  a schvaľovanie návrhu novely Stanov spoločnosti. Od 8. júla do 2. 9.  2024 bude možné zasielať  tajomníčke a predsedníčke spoločnosti pripomienky k návrhu úprav Stanov, ktoré schválil výbor SSS pri SAV (v niektorých prípadoch alternatívne) na svojom zasadnutí 25. 6. 2024.

V súlade s mnohoročnou tradíciou formovať kandidátku nového výboru na základe návrhov od členstva spoločnosti rovnakom období  očakávame vaše návrhy kandidátok a kandidátov do výboru pre nasledujúce funkčné obdobie.Ďalšie plánované podujatia schválené výborom SSS pri SAV dňa 24. 1. 2024

Názov akcie Organizátor Termín/miesto
Kreatívny priemysel ako kultúra? Sekcia sociológie kultúry Máj 2024
Letná škola vojenskej sociológie Sekcia sociológie armády ; MO SR 27. a 28. 8. Modra Piesok,
Vydanie konferenčného zborníka AI Sekcia sociologickej teórie 2024
Rôzne dimenzie skúmania prípadu v spoločenských vedách (workshop) Východoslovenská pobočka Jeseň  2024 Košice Teologická fakulta
Metodologické otázky medzinárodných porovnaní“ Sekcia metodológie Jeseň 2024
Zdravie a zdravotníctvo v interdisciplinárnom dialógu. Cyklus prednášok.“ Sekcia sociológie  zdravotníctva + LF UK? Jún – november  2024  online
Film ako zdroj sociologického poznania Sekcia metodológie/katedra sociológie FF UK máj 2024
Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (4.pokračovanie dialógu zainteresovaných strán sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku) Sekcia sociológie poľnohospodárstva Slovenská poľnohospodárska univerzity Október 2024 Nitra
J. Lajčiak : Od uznávania k poznávaniu Sekcia sociológie kultúry Október 2024
Cena A. Hirnera R. Hofreiter, výbor SSS pri SAV 16. október 2024 Bratislava
Valné zhromaždenie SSS pri SAV Výbor SSS pri SAV a jeho pracovné skupiny 16. október 2024 Bratislava
Sociologické aspekty vývoja armády v posledných 35 rokoch Sekcia sociológie armády 5. december 2024 Bratislava

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

Výročná konferencia Európskej sociologickej asociácie sa uskutoční  27 – 30. 8. 2024 v Porte, Portugalsko

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA  ako aj nové pracovné a publikačné príležitosti nájdete tu:https://www.isa-sociology.org/en

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

EUROPEAN SOCIOLOGIST s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke .

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2018

Spravodajca _2_2017

Spravodajca _1_2017

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik