rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV | www.sociologia.eu.sk
125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

11. slovenské a české sociologické dni

10. – 13. september 2024  Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Hlavní organizátori: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Sociologický ústav SAV v. v. i. a Česká sociologická spoločnosť

Hlavná téma:

SPOLUPRÁCA, KONFLIKT A LEGITIMITA V SPOLOČNOSTI

Harmonogram výziev a organizačných krokov:

1. Výzva  na podávanie návrhov tém sekcií konferencie. Termín: 15. september 2023.  Úplné znenie výzvy na zasielanie návrhov sekcií  nájdete tu.

2. Výzva na návrhy abstraktov príspevkov  (vyhlásenie 30.  september 2023, termín uzavretia: 15.  január 2024)

3. Informovanie  o prijatí príspevku   (do 30. apríla 2024)

4. Zverejnenie programu konferencie  ( do 15. júna 2024)

***

24. mája  2023 sa uskutočnil interdisciplinárny vedecký seminár Umelá inteligencia. Seminár moderovala doc. Dilbar Alieva, vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV. Zúčastnilo sa na ňom takmer 40 prednášajúcich a hostí. Abstrakty príspevkov a fotografie z podujatia nájdete v rubrike Sekcie sociologickej teórie.

****

Výbor SSS pri SAV na svojom štvrtom zasadnutí 17.  1. 2023 potvrdil termín a miesto konania  Jedenástych slovenských a českých sociologických dní. Konať sa budú v dňoch 10. 9. až 13. 9. 2024 v kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej. Programový výbor konferencie: Miloslav Bahna, Roman Hofreiter, Zuzana Kusá, Helena Kubátová, Jaroslav Soukup.

***

Výročná konferencia Európskej sociologickej asociácie sa uskutoční  27 – 30. 8. 2024 v Porte, Portugalsko

***

Stretnutie národných sociologických spoločností združených v ESA  18. januára 2023

Európska sociologická asociácia a Katedra politických vied na Univerzite Frederika II v Neapole zorganizovali 18. januára 2023 stretnutie zástupcov národných sociologických spoločností. Za Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV sa stretnutia zúčastnil jej podpredseda Mgr. Roman Hofreiter, PhD. Viac si prečítate tu.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zborník abstraktov z Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV 2022  Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie je k dispozícii tu.

Zborník príspevkov a pozdravov  z online sympózia (12.12.2021) „Spoločenské dimenzie zdravia a zdravotníctva – pocta prof. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD., MPH., pri príležitosti jeho životného jubilea“, ktorý vydala Sekcia sociológie zdravotníctva, je k dispozícii  na stiahnutie TU Sekcia sociológie zdravotníctva vydala ak výber z diela prof. Jozefa Matulníka „Sociológia zdravia, choroby a zdravotníctva, na na stiahnutie TU.

Ďalšie informácie

• Členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA:  web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Výbor SSS pri SAV na svojom štvrtom zasadaní 17. 1. 2023 schválil plán akcií na rok 2023.  Sekcie a pobočky spoločnosti navrhli 15 podujatí, pre ktoré  žiadame podporu od Rady vedeckých spoločností SAV. O presných termínoch ich konania a o možnosti prihlásiť sa vás budeme priebežne informovať:

Letná škola vojenskej sociológie (Modra-Piesok 3.-4.8.2023)
Reflexia bezpečnostných hrozieb v spoločnosti a médiách (Bratislava, 12. 2023)
Mladí ľudia a ich partnerské a rodinné správanie (Bratislava, 9. 2023)
Mechanizmy vzniku a udržiavania vzdelanostných nerovností (Bratislava 11. 2023)
Aktuality vo výskume mládeže (seminár) (Bratislava, 4. 2023)
Online vzdelávania ako súčasť vysokoškolského štúdia  (Trnava 10./11.2023)
Umelá inteligencia: sociálne a etické problémy (Bratislava, 5. 2023)
XIV.doktorand. konferencia – Environment. spravodlivosť vo výskume (Prešov, 10./11. 2023)
Vedecké sympózium – Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu (Prešov, 6. 2023)
Verejná moc a demokracia na Slovensku 30 rokov po vzniku SR (Bratislava, 11. 2023)
Kreatívny priemysel ako kultúra? (Bratislava, 5., 2023)
Ján Lajčiak: od uznávania k poznávaniu – seminár (Bratislava, 11. 2023)
Fandíme slovenskej sociológii a sociológii na SPU v Nitre (Nitra, 3., 2023)
Klimatická zmena a životné prostredie očami sociolog. výskumu (Nitra, 5./6. 2023)
Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (Nitra, 10. 2023)

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/melbourne-2023

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

EUROPEAN SOCIOLOGIST s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2018

Spravodajca _2_2017

Spravodajca _1_2017

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik