rokettube porno
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV | www.sociologia.eu.sk
125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave a na Výročnú vedeckú konferenciu Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. septembra 2022 na rovnakom mieste s názvom: Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie.

V súvislosti s prípravou Valného zhromaždenia SSS pri SAV Vám dávame do pozornosti možnosť nominovať členov a členky do Výboru a do Revíznej komisie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Svoj návrh kandidátov a kandidátok do volieb Výboru SSS pri SAV (v počte maximálne 9 osôb) a do volieb Revíznej komisie SSS pri SAV (v počte maximálne 2 osôb) zasielajte, prosím, najneskôr do 7. septembra 2022 cez anonymný formulár dostupný po kliknutí tu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že voľby členov a členiek nového výboru SSS pri SAV sa budú môcť zúčastniť iba tí členovia a tie členky SSS pri SAV, ktorí a ktoré budú mať uhradený členský príspevok. Členský príspevok bude možné uhradiť aj osobne, priamo pred Valným zhromaždením SSS pri SAV.

• Po Valnom zhromaždení SSS pri SAV sa uskutoční Výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá bude pokračovať aj nasledujúci deň.

Tematické zameranie konferencie a ďalšie podrobnejšie informácie sa nachádzajú v pozvánke na stiahnutie tu.

Termín pre zaslanie záväzných elektronických prihlášok na konferenciu je do 7. júna 2022 cez prihlasovací formulár dostupný po kliknutí tu.

• Výbor SSS pri SAV vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov na Cenu Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a na Cenu za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora. Ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení SSS pri SAV v roku 2022 za práce z rokov 2020-2021. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2022 na mailovú adresu sociologicka.spolocnost@savba.sk. Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný tu.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Katedra sociológie UKF v Nitre pozývajú na podujatie organizované v spolupráci so SSS pri SAV s názvom Rómovia a komunitná práca, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2022 o 11:00 na Slančíkovej 1 UKF v Nitre, miestnosť 139. Bližšie informácie nájdete na pozvánke tu.

Katedra sociológie Trnavskej Univerzity spoločne s SSS pri SAV pozýva na verejnú online prednášku s názvom Výskum vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá sa uskutoční v piatok 26.11 o 10:00. Pozvánka na stiahnutie tu. Link na pripojenie k online prednáške tu.

• Prognostický ústav pri SSS pri SAV a Materiálovotechnologická fakulta STU pozývajú na workshop, ktorý sa uskutoční v rámci konferencie EAI Mobility IoT 2021 – 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities (8.-12.december), zameraný na prezentovanie poznatkov v oblasti požadovaných pracovných kompetencii v kontexte rozvoja priemyslu 4.0, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0077/19. Pozvánku na workshop a bližšie informácie nájdete tu.
Workshop sa uskutoční online 10.12.2021 v rámci sekcie, ktorej bližšie informácie nájdete na tomto linku a samotný workshop nájdete na linku tu.

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Metodologická sekcia SSS pri SAV pozývajú na vedecký seminár s názvom Teoreticko-metodologické východiská sociologického skúmania vzdelanostných nerovností: súčasné poznatky a zistenia, ktorý je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0224/19. Pozvánku na vedecký seminár a bližšie informácie nájdete tu.
Vedecký seminár sa uskutoční online 5.11.2021 o 9:00 a zúčastniť sa ho môžete kliknutím na link tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

• pozývame Vás na 19th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology , ktorá sa uskutoční 25.-27. augusta 2022 na  University of Bologna - Forlì Campus, bližšie informácie nájdete na stránke konferencie tu.

• 20.-23. augusta sa konala 14. konferencia ESA s názvom Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging. Bližšie informácie ohľadne programu, registrácie a termínov nájdete tu.

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2018

Spravodajca _2_2017

Spravodajca _1_2017

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik