125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

Správa predsedu SSS pri SAV z 25.4.2014 a Príloha k správe predsedu SSS pri SAV

• Pozývame Vás na Výročnú vedeckú konferenciu Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom „Slovensko 10 rokov v Európskej únii“, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. apríla 2014 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stiahnite si program konferencie a mapu. Pozvánku spolu s bližšími informáciami a prihláškou si môžete stiahnuť tu.

• Program Valného zhromaždenia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa bude konať počas Výročnej konferencie SSS pri SAV dňa 25. apríla 2014 si môžete stiahnuť tu. Formulár s navrhovanými kandidátmi členov Výboru a revíznej komisie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV môžete  posielať e-mailom alebo poštou najneskôr do 11.4.2014.

• Prehľad plánovaných akcii Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV na rok 2014 si môžete stiahnuť tu.

• Životné jubileum Doc. Jána Pašiaka: spoločne blahoželáme a pripomíname si jeho životné dielo v príspevku od PhDr. Petra Gajdoša, CSc.

• Prof.L.Macháček napísal informatívnu správu z kongresu ESA Torino 2013. Ak máte záujem kliknite si tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii, ktorá sa konala  dňa 13. apríla 2012, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• možnosť štúdia v odbore sociológia práva. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 30.5.2014. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na seminár s úvodnou prednáškou Michela Maffesoliho s názvom: „Postmoderné emocionálne spoločenstvá“, ktorý sa uskutoční 24. apríla 2014 od 13:30 hodiny v Dome Európskej únie na  Palisádach č. 29 v Bratislave. Pozvánka na stiahnutie tu.

• Sekcia sociológie organizácie pozýva na workshop s názvom: „Sociológ v praxi„, určený predovšetkým pre absolventov štúdia sociológie, ktorí pôsobia v rozličných organizáciách štátneho, verejného a súkromného sektora. Workshop sa uskutoční vo štvrtok 3.4. 2014 v čase od 17:00 hod v priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave na Poliankach v miestnosti F. Pozvánka na stiahnutie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

• Masarykova česká sociologická společnost a Katedra sociológie a andragogiky FF UP v Olomouci v dňoch 17. – 19. 10. 2013 usporiadajú česko-slovenskú sociologickú konferenciu, bližšie informácie si môžete prečítať tu

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN – Október 2013 s prehľadom podujatí na rok  2013, v pdf formáte na stiahnutie tu. Staršie vydania si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

ESA Newsletter Winter 2012 na stiahnutie tu.

• v Social Science News z mája 2012 si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008