125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• Výročná vedecká konferencia SSS pri SAV sa bude konať v dňoch 29.-30. apríla 2016 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánku obsahujúcu ciele konferencie, približný harmonogram, prihlášku a ďalšie praktické informácie si môžete stiahnuť tu.

Program Výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV na stiahnutie tu.

Mapu, ktorá Vám pomôže pri ceste na miesto konania nájdete tu.

•  Valné zhromaždenie SSS pri SAV sa bude konať dňa 29. apríla 2016 o 13:00 hod. v Rokovacej sále Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pozvánka na stiahnutie tu.

Program Valného zhromaždenia na stiahnutie tu.

• Vážení členovia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, radi by sme vám dali do pozornosti informáciu, že aj po konaní Valného zhromaždenia SSS pri SAV zo dňa 25. apríla 2014 v Nitre, zostáva výška členského poplatku (na 1 kalendárny rok) nezmenená: pre ekonomicky aktívnych členov je to 10 a pre študentovostatných ekonomicky neaktívnych (študenti, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, rodičovská dovolenka, a pod.) . Svoje členské príspevky za rok 2015 môžete uhradiť na nasledovné číslo účtu spoločnosti: 11466623/0900  (Slovenská sporiteľňa),  IBAN: SK4009000000000011466623, BIC – SWIFT kód GIBASKBX

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovensko 10 rokov v Európskej únii, ktorá sa konala v dňoch 25.-26. apríla 2014, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• Možnosť štúdia v odbore sociológia práva „master in sociology of law“. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 20.2.2015. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva pozýva všetkých na Medzinárodné vedecké dni 2016, ktoré sa uskutočnia 19.-20. mája 2016 v Nitre. Témou medzinárodnej vedeckej konferencie je Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť. Jedna zo sekcií s názvom Nové prístupy rurálneho rozvoja a udržateľné poľnohospodárstvo je organizovaná v spolupráci so SSS pri SAV. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke konferencie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

Research Committee 25 Language and Society pozýva na konferenciu, ktorú organizuje v dňoch 10.-14. júl 2016 vo Viedni. Pre aktívnych účastníkov je stanovený termín na odosielanie abstraktov príspevkov najneskôr 30. septembra 2015. Pre bližšie informácie a možnosť odoslania abstraktu kliknite tu.

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik