125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• Prehľad plánovaných akcii Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV na rok 2014 si môžete stiahnuť tu.

Správa predsedu SSS pri SAV z 25.4.2014 a Príloha k správe predsedu SSS pri SAV

• Životné jubileum Doc. Jána Pašiaka: spoločne blahoželáme a pripomíname si jeho životné dielo v príspevku od PhDr. Petra Gajdoša, CSc.

• Prof.L.Macháček napísal informatívnu správu z kongresu ESA Torino 2013. Ak máte záujem kliknite si tu.

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii, ktorá sa konala  dňa 13. apríla 2012, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• možnosť štúdia v odbore sociológia práva. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 30.5.2014. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na teoretický seminár na tému Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2014 v čase medzi 13:3016:30 v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv. 94). Pozvánka na stiahnutie tu.

• pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie a 50. výročia výučby sociológie na SPU v Nitre pripravujeme v spolupráci so SSS pri SAV medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom: Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2014 v Nitre v Študentskom domove Nová Doba (areál SPU v Nitre). Stiahnite si pozvánku na konferenciu, prihláškušablónu príspevku.

• Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV pozýva na teoretickú konferenciu s názvom: Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov, ktorá sa uskutoční 27. októbra 2014 v čase medzi 9:0018:00 v Bratislave na Klemensovej 19, IV. posch., č. dv. 94 (alebo v zasadačke v podkroví). Pozvánka na stiahnutie tu.

• Východoslovenská pobočka SSS pri SAV Vás pozýva na doktorandskú konferenciu s názvom: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie, ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2014 v Prešove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12.9.2014 – stiahnite si pozvánku a prihlášku.

• Sekcia sociológie zdravotníctva SSS pri SAV v spolupráci s Katedrou sociológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave pripravujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Životný štýl a zdravie“, ktorá sa bude konať 5.12.2014 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31.10.2014. Pozvánku a bližšie informácie o konferencii si môžete stiahnuť tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN – Október 2013 s prehľadom podujatí na rok  2013, v pdf formáte na stiahnutie tu. Staršie vydania si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

ESA Newsletter Winter 2012 na stiahnutie tu.

• v Social Science News z mája 2012 si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008