125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

• Vážení členovia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, radi by sme vám dali do pozornosti informáciu, že aj po konaní Valného zhromaždenia SSS pri SAV zo dňa 25. apríla 2014 v Nitre, zostáva výška členského poplatku (na 1 kalendárny rok) nezmenená: pre ekonomicky aktívnych členov je to 10 a pre študentovostatných ekonomicky neaktívnych (študenti, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, rodičovská dovolenka, a pod.) . Svoje členské príspevky za rok 2015 môžete uhradiť na nasledovné číslo účtu spoločnosti: 11466623/0900  (Slovenská sporiteľňa)

• Zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV s názvom Slovensko 10 rokov v Európskej únii, ktorá sa konala v dňoch 25.-26. apríla 2014, je dostupný v elektronickej podobe tu.

• hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že nás vo veku 72 rokov navždy opustil náš kolega, priateľ a veľký vedecký odborník hlavne v oblasti mládeže, pán prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Prečítajte si text spomienky na prof. Macháčeka

• Možnosť štúdia v odbore sociológia práva „master in sociology of law“. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 20.2.2015. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

• Katedra kulturológie FF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV Vás pozývajú na pracovný seminár s názvom Kultúra ako priemysel. Seminár sa uskutoční 12. 12. 2014 (piatok) o 13.00 hod. na Katedre kulturológie FF UK, bližšie informácie v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť tu.

• Sekcia sociológie organizácie SSS pri SAV a Katedra sociológie VŠZaSP sv. Alžbety Vás pozývajú na workshop zameraný na zdieľanie praktických poznatkov z prieskumu trhu. Workshop sa uskutoční v pondelok 15.12. o 17:00 v Bratislave na Poliankach. Pozvánka na stiahnutie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN – Október 2013 s prehľadom podujatí na rok  2013, v pdf formáte na stiahnutie tu. Staršie vydania si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

ESA Newsletter Winter 2012 na stiahnutie tu.

• v Social Science News z mája 2012 si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008