125 Ad spot 125 Ad spot

Vitajte na stránke SSS pri SAV!

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj sociológie ako vednej disciplíny, šíriť sociologické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

DO POZORNOSTI

Česká sociologická spoločnosť a Katedra sociológie FF OU v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločností pri SAV Vás srdečne pozývajú na konferenciu, ktorá sa koná v rámci 8. Česko-slovenských sociologických dní vo štvrtok, 23. 11. 2017 v Ostrave, s názvom Sociologické výzvy vo stredoeurópskom kontexte. Aktívni účastníci sa môžu prihlásiť do 15.06.2017. Bližšie informácie o konferencii a kontaktné údaje nájdete v pozvánke tu.

• Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS) iniciovala a vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov zameranú na popularizáciu vedy, osobitne aj výsledkov slovenských vedeckých inštitúcií. Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý vedecký pracovník a doktorand na Slovensku, ktorý je členom niektorej z vedeckých spoločností asociovaných k SAV, teda členských organizácií RSVS, a ku koncu daného kalendárneho roka dovŕši najviac 35 rokov. Termín uzávierky prihlášok je 15. jún 2017. Pre prípadných záujemcov ponúkame na stiahnutie bližšie informácie, štatút súťaže a prihlášku.

• s ľútosťou Vám oznamujeme, že nás navždy opustil člen SSS pri SAV, doc. Dr. Vojtech Wagner.

• Ostatné zasadnutie Výboru SSS pri SAV sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2017 (streda) o 16:00 hod. v priestoroch Filozofickej fakulty UK, Šafárikovo nám., miestnosť č. 515, (5. poschodie)

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa pripája k výzve Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV akcentujúcej význam humanitných a spoločenských vied  na začiatku 21. storočia a nevyhnutnosť ich výraznejšej podpory zo strany štátu a kompetentných inštitúcii. Kompletné znenie výzvy si môžete prečítať tu.

• v súvislosti s hore uvedenou výzvou bolo iniciované diskusné fórum, ktorého názov je daný otázkou: Aká si slovenská veda? Iniciátori by boli radi, keby sa do diskusie zapojili vedci nielen z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale rovnako aj zástupcovia prírodovedných, lekárskych, technických, skrátka najrôznejších disciplín,  aby diskusia nezostala jednostranná. Prispieť do diskusie, ktorú sformulovali mladí vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae, môžete kliknutím na tento odkaz.

• radi by sme vás informovali o možnosti publikovať v medzinárodnom vedeckom časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society, ktorý vychádza dvakrát ročne. Redakcia časopisu prijíma rukopisy teoretického a empirického charakteru, správy z konferencií a podujatí, ako aj recenzie kníh.
Všetky prijaté rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním. Rukopisy prijímame v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Najbližší termín uzávierky je 10. apríl. 2017. Rukopisy posielajte na adresu sociologysociety@ukf.sk Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu na tomto odkaze.

• členovia SSS pri SAV majú zľavu na medzinárodné konferencie organizované WCSA, kto má záujem môže navštíviť web WCSA tu.

• Možnosť štúdia v odbore sociológia práva „master in sociology of law“. Štúdium zabezpečuje Oñati International Institute for the Sociology of Law, University of the Basque Country, Oñati, Španielsko. Prihlášky možno posielať do 20.2.2015. Potrebné dokumenty a bližšie informácie na stiahnutie tu.

• informácie o voľných pracovných miestach vo výskumných inštitúciach EK nájdete tu.

SLOVENSKO: pripravované aktivity a podujatia

Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK pozýva na prednášku Pavla Pospěcha s názvom Kulturní sociologie a kulturní přístup v sociologii venkova. Prednáška sa uskutoční dňa 24. 5. 2017 (streda) o 14:00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š2. Pozvánka a bližšie informácie na stiahnutie tu.

Katedra kulturológie FiF UK a Sekcia sociológie kultúry SSS pri SAV pozýva na pracovný seminár s názvom Umenie vo verejnom priestore. Seminár sa uskutoční dňa 25. 5. 2017 (štvrtok) od 9:00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š2. Pozvánka a program seminára na stiahnutie tu.

ZA HRANICAMI: pripravované aktivity a podujatia

Poľská sociologická spoločnosťuniverzity vo Waršave pozývajú na workshop s názvom: Managing the Unintended: Externalities, Side-Effects and Overflows in Everyday Life, ktorý sa uskutoční 8.-9. mája 2017. Prihlášky s príspevkom sú akceptované do 15. decembra 2016. Viac informácii o workshope tu.

• Poľská sociologická spoločnosť, Varšavská univerzita a Poľská akadémia vied pozývajú na konferenciu s názvom: New Economic Sociology and Sociology: Where Do They Meet? Where Do They Diverge. Konferencia sa uskutoční 22.-23. mája 2017 vo Varšave, prihlášky aktívny účastníkov s anotáciami príspevkov možno posielať do 10.decembra 2016. Bližšie informácie o konferencii si môžete prečítať tu.

• Ďalšie podujatia a konferencie organizované ISA v tomto roku nájdete tu.

ELEKTRONICKÉ “NOVINKY“

ESA MONTHLY BULLETIN s prehľadom pripravovaných podujatí si môžete prečítať tu.

• Aktuálny Isagram na stiahnutie tu. ISA Newsletter on Global Dialogue na stiahnutie tu.

• v Social Science News si môžete prečítať informácie o veľkom množstve pripravovaných sociologických podujatí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom polroku po celom svete. Zoznam podujatí na stiahnutie tu.

• prečítajte si novinky z elektronického periodika ISIG, Medzinárodného sociologického inštitútu v Gorizii, vydanie marec – jún si môžete prečítať tu.

• Italian Sociological Review - najnovšie články on-line verzie talianskeho sociologického časopisu si môžete prečítať tu.

• Talianská sociologická spoločnosť v spolupráci s Centrom sociálneho výskumu na Univerzite vo Verone vydáva on-line vedecký časopis, ktorý si môžete prečítať tu.

• on-line vedecký časopis International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) indexovaný v známych vedeckých databázach si môžete prečítať tu. Autori, ktorí majú záujem publikovať v tomto časopise môžu poslať svoju žiadosť priamo jeho editorovi: editor@ijhssnet.com alebo editor.ijhss@hotmail.com

•  ISA: pripravované konferencie, študijné pobyty, ponuka zaujímavých pracovných miest – a ďalšie novinky Medzinárodnej sociologickej asociácie si môžete prečítať na jej oficiálnej stránke alebo na priamo v ISAGRAME tu.

Spravodajcovia SSS na stiahnutie

Spravodajca _1_2016

Spravodajca_2_2015

Spravodajca_1_2015

Spravodajca_2_2014

Spravodajca_1_2014

Spravodajca_2_2013

Spravodajca_1_2013

Spravodajca_2_2012

Spravodajca_1_2012

Spravodajca_2_2011

Spravodajca_1_2011

Spravodajca_1_2010

Spravodajca_2_2009

Spravodajca_1_2009

Spravodajca_2_2008

Spravodajca_1_2008

porno izle sex video porno Xhamster sex erotik